Telocentrisk kromosom

Definition
substantiv, plural: telocentriska kromosomer
en kromosom vars centromer placeras mycket nära slutet av kromosomen
tillägg
centromeren är den täta, trånga regionen i en kromosom. Den innehåller högspecialiserade repetitiva DNA-sekvenser (t.ex. satellit-DNA) som förpackas i heterochromatin. Centromeren fungerar som platsen för kinetochore-montering och därför är det viktigt under inriktningen av kromosomerna vid metafasplattan och den efterföljande segregeringen av kromosomer under celldelning. Närvaron av centromeren resulterar i karakteriseringen av de kromosomala armarna. Armen som är relativt kortare kallas p medan den som är längre kallas q. baserat på centromerens position kan kromosomen beskrivas som metacentrisk, submetacentrisk, akrocentrisk, telocentrisk, subtelocentrisk och holocentrisk.en telocentrisk kromosom är en kromosom vars centromer är belägen i ena änden. Centromeren ligger mycket nära slutet av kromosomen att p-armarna inte skulle, eller knappt, vara synliga. En kromosom som har en centromer närmare slutet än mitten beskrivs som subtelocentrisk.
både telocentriska och subtelocentriska kromosomer har inte observerats hos människor.
Se även:

  • centromere
  • kromosom
  • kromatid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.