Straterra

Straterra är en vanlig felstavning av Strattera (atomoxetin).

Vad är Strattera (Straterra)?

Strattera (Straterra) används för att behandla ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Läkemedel som Strattera (Straterra) bör alltid vara en del av ett omfattande behandlingsprogram som inkluderar psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder som är utformade för att asist i behandlingen av ADHD.

Strattera (Straterra) är en selektiv noradrenalinåterupptagshämmare. Exakt hur Strattera (Straterra) fungerar för att behandla ADHD är inte känt. Det kan fungera genom att öka nivåerna av noradrenalin, en av hjärnkemikalierna som är ansvariga för att reglera aktiviteten. Detta kan påverka uppmärksamhet och beteende.

Strattera (Straterra) är den första ADHD-medicinen för att undvika klassificering som ett kontrollerat ämne (ett läkemedel med potential för missbruk). Det ordineras för barn och vuxna.

under kliniska prövningar fann forskare att Strattera (Straterra) saktade barnens genomsnittliga tillväxt. Det är inte känt om slutlig vuxenhöjd och vikt påverkas, men tillverkaren rekommenderar att man avbryter användningen av läkemedlet om ett barn inte växer eller går upp i vikt i förväntad takt.

Klicka för mer information om Straterra (Strattera)

Vanliga frågor

  • Strattera vs Adderall: Vad är skillnaden?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.