sjukhus ambulatorisk medicin: en ledande strategi för internmedicin i Europa

att ta itu med den nuvarande kollisionskursen mellan växande vårdkrav, stigande kostnader och begränsade resurser är en extremt komplex utmaning för de flesta sjukvårdssystem över hela världen. Med tanke på konsensus om att denna kritiska verklighet är ohållbar från personal -, konsument-och budgetplaner, var vårt mål att beskriva den officiella ståndpunkten och tillvägagångssättet för arbetsgruppen för professionella frågor och vårdkvalitet vid Europeiska federationen för internmedicin (EFIM), för att uppmuntra internister att leda en grundlig reengineering av sjukhusoperativa förfaranden genom genomförandet av innovativa sjukhus ambulerande vårdstrategier. Bland dessa inkluderar vi öppenvård och ambulerande vårdstrategier, snabbdiagnostiska enheter, sjukhus-hemma, observationsenheter och daghemssjukhus. Att flytta från traditionell ’sängbaserad’ slutenvård till sjukhus ambulatorisk medicin kan optimera patientflödet, lindra trycket på sjukhusbäddens tillgänglighet genom att undvika sjukhusinläggningar och förkorta onödiga sjukhusvistelser, minska sjukhusförvärvade komplikationer, öka sjukhusens kapacitet med mindre strukturella investeringar, öka effektiviteten och erbjuda patienter ett bredare, mer lämpligt och mer tillfredsställande spektrum av leveransalternativ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.