Simplex-kommunikation

Simplex-kommunikation är en kommunikationskanal som endast skickar information i en riktning.

Simplex trådlös kommunikation

International Telecommunication Union definition är en kommunikationskanal som fungerar i en riktning i taget, men som kan vara reversibel; detta kallas halv duplex i andra sammanhang. En duplexkommunikationskanal kräver två simplexkanaler som arbetar i motsatta riktningar.

till exempel i TV-och radiosändningar flyter information endast från sändarplatsen till flera mottagare. Ett par walkie-talkie tvåvägsradio ger en simplex-krets i ITU-mening; endast en part i taget kan prata, medan den andra lyssnar tills den kan höra en möjlighet att sända. Överföringsmediet (radiosignalen över luften) kan bära information i endast en riktning.

det gamla Western Union-företaget använde termen simplex när de beskrev halvduplex-och simplexkapaciteten för deras nya transatlantiska telegrafkabel färdigställd mellan Newfoundland och Azorerna 1928. Samma definition för en simplex-radiokanal användes av National Fire Protection Association 2002.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.