Originalartikelpheomelanin såväl som Eumelanin finns i Human Epidermis

det finns två typer av melanin hos däggdjur, den brunsvarta eumelanin och den rödaktiga gula pheomelanin. Eumelanin och pheomelanin finns i människohår och denna studie genomfördes för att huruvida båda pigmenten också finns i mänsklig epidermis. Prover av epidermis erhölls från sugblåsor upphöjda i överarmen hos 13 kaukasiska ämnen av hudtyper I, II och III och analyserades för både eumelanin och pheomelanin med användning av ett förfarande som involverar högpresterande vätskekromatografi. Eumelanin och pheomelanin hittades i alla epidermala prover och deras relativa proportioner korrelerade väl med de som hittades i hårprover tagna från samma ämnen. De lägsta koncentrationerna av eumelanin hittades hos personer av hudtyp i, med högre nivåer i hudtyper II och III. Koncentrationerna av pheomelanin var mer varierande och visade inget samband med hudtyp. Ökningar av koncentrationerna av båda pigmenten inträffade efter PUVA-behandling, men medan de största ökningarna av eumelanin sågs i hudtyper II och III, visade ökningarna av pheomelanin liten relation till hudtyp. Till skillnad från eumelanin visade epidermal pheomelanin också liten relation till inducerad garvning. De nuvarande resultaten kan vara särskilt signifikanta med tanke på de senaste förslagen att pheomelanin, snarare än att skydda huden mot UV-strålning, faktiskt kan bidra till UV-inducerad hudskada.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.