Monthly Horoscope by Moon Sign

allmänt:de Taurus-födda måste vara försiktiga med sina ord och gärningar, Den här månaden; som annars kan du sluta göra åtminstone vissa människor, som dina fiender. Så du kan utöva tålamod och vara försiktig i detta avseende. Intäkterna kan vara genomsnittliga. Ändå kan du övervinna alla hinder och lyckas i dina ansträngningar. Familjen kommer att vara lycklig och vara stödjande på många sätt. Du kan tjäna respekt i samhället, och även namn och berömmelse. Dina länge omhuldade önskningar kan bli uppfyllda, för. Barn kommer att göra det bra i studier, och det kan ge dig mycket lycka. Du kan förvänta dig måttliga resultat i ditt yrke. Vissa mindre hälsoproblem kan dyka upp, men de kan rensas snart.

kärleksförhållande:du kan behöva ha tålamod, faktiskt, i hanteringen av familjefrågor. Förhållandet med din make kan vara normalt, medan din bindning med partnern kan fortsätta, smidig och stark.

gudomlig teknik för äktenskaplig harmoni: Mars pooja

Finans: pengar frågor kommer att vara upp till dina förväntningar, och detta kan hålla dig lycklig. Du kan också få tillräcklig inkomst, och det kan räcka för att uppfylla alla dina åtaganden, bekvämt.

gudomlig teknik för att förbättra ekonomisk Status: Mercury pooja

karriär:ditt hårda arbete kan ge dig enorm tillfredsställelse, medan ditt jobbprestanda kan få dig, vederbörligt erkännande. Men över entusiasm och din inställning till arbete kan tjäna för dig, några fiender. Så snälla, akta dig.

företag: affärsmöjligheter ser vanliga ut, och så kan du behöva vara beredd på endast genomsnittliga resultat i dina affärer.

professionella:Det kan finnas förseningar i arbetet, men du behöver inte bli nedslagen över det. Din prestation som sådan kommer att vara utmärkt, och du kan behöva fortsätta med det, utan någon letup. Detta kan hjälpa dig att få önskat resultat, förr eller senare.

gudomlig teknik för karriärutveckling: Jupiter pooja

Hälsa: Hälsa kan kräva uppmärksamhet. Att ge tillräcklig vila till din kropp med jämna mellanrum kan hjälpa dig att hålla dig i form. Att göra meditation kommer också att vara till nytta för att hålla sig frisk och aktiv.

gudomlig teknik för hälsosamt liv: Venus pooja

Student:Studenter kan njuta av imponerande framsteg i sina pedagogiska sysslor. Din intelligens kommer att komma fram, och ditt hårda arbete kan hjälpa dig att lyckas i dina ansträngningar. Du kan lyssna på råd från föräldrar och lärare, och detta kan vara till hjälp för dig.

gudomlig teknik för att prestera bra i akademiker: Sun pooja

lyckosamma datum:1,2,9,10,11,14,15,16,28,29

olycksbådande datum: 3,4,7,8,17,18,30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.