mediciner och alkohol Dont Mix

om du tar några mediciner—antingen de som ordinerats av läkare eller receptfria kalla och allergimedicin-det är inte bra att dricka alkohol. Ofta kommer läkemedelsetiketten att varna dig för att inte—på grund av eventuella farliga biverkningar. Läs etiketten! Du hittar massor av bra info, som:

  • läkemedlets aktiva ingredienser, inklusive ingrediensmängder i varje dos
  • läkemedlets syfte och användning
  • doseringsanvisningar—när och hur man tar det
  • specifika varningar om interaktioner (med alkohol och andra droger)
  • aktiviteter för att undvika
  • medicinens inaktiva ingredienser (viktigt för att hjälpa människor att undvika en allergisk reaktion)

eftersom informationen om läkemedelsetiketten kan vara förvirrande är det bra att att prata med din läkare eller apotekspersonal om vilka biverkningar du kan uppleva och inte blanda mediciner och alkohol. Här är vad som kan hända:

  • att dricka alkohol medan ibuprofen (Motrin) finns i ditt system kan orsaka magbesvär, magblödning och till och med leverskador.
  • Om du tar en sömnmedicin som Ambien kan alkohol orsaka ökad sömnighet, andningssvårigheter och minnesproblem.att blanda koffein och energidrycker med alkohol är också en dålig ide eftersom deras motsatta effekter (alkohol är en depressiv, koffein en stimulant) kan lura dig att dricka mer än din kropp kan hantera.

kolla in den här listan över många vanliga mediciner och vad som kan hända om användaren dricker alkohol medan han tar dem. Några av dem kan överraska dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.