kan du stämma för en bilolycka om du inte skadas?

en man som sitter vid sin bil efter en olycka

ibland kan bilolycksoffer som inte lider av skador i olyckan fortfarande behöva väcka talan för att återkräva egendomsskador och andra relaterade utgifter. Denna åtgärd kan vara nödvändig om det var betydande skador på ditt fordon, men försäkringsbolaget vägrar att betala dig för att reparera eller byta ut det.

du måste bevisa att den andra föraren orsakade din olycka och skadan på ditt fordon för att driva denna typ av fall. Många bilolycka advokater erbjuder gratis Fall recensioner, och de kan hjälpa dig att förstå om detta är en bra ide i din situation.

kan jag stämma någon för att skada min bil?

även om du inte är skadad kan du stämma någon för att skada din bil och annan egendom i den. Om skadan inte är allvarlig kan du kanske ta ditt ärende till småmålsdomstolen. Du vill kontrollera gränserna för småmålsdomstolen i ditt tillstånd för att ta reda på om ditt ärende kvalificerar sig. Om skadorna är högre än småmålsdomstolen tillåter och en försäkringsgivare inte kommer att lösa, kan du behöva lämna in ett civilrättsligt krav.

för ett gratis juridiskt samråd, Ring 800-537-8185

kan du stämma för vårdslöshet utan skada?

När någon underlåter att utöva omsorg och deras vårdslöshet orsakar en skada eller egendomsskada, har du laglig rätt att stämma för ersättning. Du behöver inte vara fysiskt skadad för att sluta med monetära skador efter en bilolycka. Du kan också sluta med skador som är relaterade till emotionellt trauma, även om du inte har haft några skador. I vissa fall kan du också ansöka om detta.

Understanding Car Accident Insurance Claims and Lawsuits

efter de flesta bilolyckor kommer offret att lämna in ett försäkringsanspråk för att få ersättning för de skador de lidit. Detta påstående inkluderar ofta sjukvårdskostnader, förlorade löner, smärta och lidande.

om du inte skadades i olyckan kommer dessa skador inte att vara tillgängliga för dig. Du kan dock fortfarande lämna in ett försäkringsanspråk för att hålla den felaktiga parten ansvarig för dina egendomsskador, hyrbilskostnader och relaterade utgifter.

Klicka för att kontakta vår Personskada advokater idag

vad du behöver för att bevisa att lämna in en bilolycka fordran

för att hålla en annan förare ansvarig för reparation eller utbyte av ditt fordon, måste du bevisa vårdslöshet och fel. Detta bevis kräver att bevisa tre saker:

  • föraren hade en laglig skyldighet att följa vissa regler på vägen.
  • föraren misslyckades med att upprätthålla denna skyldighet och orsakade olyckan.
  • Du LED ekonomiska skador till följd av olyckan.

en bilolycka advokat kanske kan hjälpa dig med processen att säkra bevis för att stödja din fordran och förhandla en rättvis uppgörelse med försäkringsbolaget. De kan hjälpa till att säkerställa att försäkringsbolaget undervärderar din utbetalning.

fyll i ett gratis Fallutvärderingsformulär nu

navigera i bilolyckan för egendomsskador

i de flesta fall återhämtar offer för bilolyckor som inte lider av skador ersättning genom försäkringsfordringsprocessen. Processen är i allmänhet densamma oavsett om du hanterar det på egen hand eller om du anlita hjälp av en New Orleans bilolycka advokat som kan hjälpa till att skydda dina rättigheter.

denna process inkluderar:

  • samla dina reparationsuppskattningar, kvitton och annan dokumentation av dina förluster
  • meddela den försumliga förarens bilansvarsförsäkringsleverantör om olyckan
  • arbeta med försäkringsbolagets justerare för att bevisa dina förluster
  • ansluta justeraren till bilverkstaden där de kommer att lära sig kostnaden för att reparera ditt fordon

vad händer efter att du har uppskattat dina skador på bilolyckor?

När försäkringsjusteraren vet hur mycket det kan kosta att reparera ditt fordon kommer en av tre saker att hända:

  • försäkringsbolaget kommer att erbjuda att täcka kostnaden för din bilreparation.
  • försäkringsbolaget kommer att erbjuda att täcka kostnaden för att ersätta ditt totala fordon.
  • försäkringsbolaget kommer att erbjuda mycket mindre än du behöver reparera eller byta ut ditt fordon och täcka dina andra förluster.

när det sista alternativet inträffar kan du behöva förhandla om en rättvis lösning eller överväga att ta ärendet till domstol. Din advokat kommer sannolikt att ta hand om denna process för din räkning om du arbetar med en bilolycka advokat.

våra bilolycka advokater kan hjälpa dig med din fordran

På Morris Bart, LLC, våra bilolycka advokater vet vad som krävs för att söka och säkra en uppgörelse eller award i en bilolycka skada eller egendomsskada fall. Vi hjälper olycksoffer över Gulf South, inklusive platser nära dig.

vårt team har 98 advokater och över 15 kontor, inklusive i New Orleans, Gulfport och Birmingham. Vårt serviceområde omfattar delar av Louisiana, Mississippi, Alabama och Arkansas.

prata med en advokat för bilolyckor från Morris Bart, LLC idag

Om du var offer för en bilolycka men inte skadades kan du fortfarande driva ersättning för dina egendomsskador och andra olycksrelaterade utgifter. En advokat från Morris Bart, LLC kan granska fördelarna med ditt ärende gratis. Vi kan kanske hjälpa dig att lämna in ditt försäkringsanspråk eller på annat sätt driva en utbetalning för att täcka din bilreparation eller ersättning och andra skador.ring (800) 537-8185 idag för att diskutera ditt ärende med en medlem i vårt team. Vi kanske kan hjälpa dig att återställa en utbetalning efter en bilolycka i Alabama, Arkansas, Louisiana eller Mississippi.

frågor?Ring 800-537-8185
för att hitta en Morris Bart kontor nära dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.