Jonas Scholars Program-utvärdering av ett decennium långt program för att främja doktorandberedda sjuksköterskor

bakgrund: Jonas Scholars Program för Jonas Nursing & Veterans Healthcare syftar till att främja rörledningen för doktorandberedd, forskningsfokuserad och praktikfokuserad fakultet via student ekonomiskt stöd och ledarskapsutbildning.

syfte: programutvärdering av Jonas Scholars-programmet. Vi beskriver programmets räckvidd över tid, lärda egenskaper och rapporterar om utexaminerade forskare som för närvarande är anställda i fakultets-och kliniska positioner.

metod: retrospektiv analys av administrativa poster från Jonas Scholars-programmet som sträcker sig från 2008 till 2016.

resultat: Jonas Scholars-programmet har vuxit kraftigt sedan starten. Från 2008 till 2016 har totalt 1 032 doktorander vid 174 universitet över hela USA fått ekonomiskt stöd genom programmet. Forskare har en medelålder på 38 år och nästan två tredjedelar är inskrivna i ett forskningsfokuserat doktorandprogram. De flesta utexaminerade forskare för vilka data finns tillgängliga är främst lärare i vårdskolor 185 (30,7%), som tillhandahåller direkt patientvård 171 (28,4%) eller bedriver forskning 118 (19,8%).

diskussion: Jonas Scholars-Programmet stöder rörledningen för en yngre generation doktorandberedda sjuksköterskor som är lärare i vårdskolor, tillhandahåller direkt patientvård och bedriver forskning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.