Hypnoterapi

risker / fördelar

vilka är fördelarna med hypnoterapi?

det hypnotiska tillståndet gör det möjligt för en person att vara mer öppen för diskussion och förslag. Det kan förbättra framgången för andra behandlingar för flera tillstånd som:

  • fobier, rädsla och ångest.
  • sömnstörningar.
  • Depression.
  • Stress.
  • post-trauma ångest.
  • sorg och förlust.

hypnoterapi kan användas för att hjälpa till med smärtkontroll och för att övervinna vanor, såsom rökning eller övermålning. Det kan också vara till hjälp för en person med svåra symtom eller i behov av krishantering.

vad är nackdelarna med hypnoterapi?

hypnoterapi kanske inte är lämplig för en person som har psykotiska symtom, såsom hallucinationer och vanföreställningar, eller för någon som använder droger eller alkohol. Det ska endast användas för smärtkontroll efter att en läkare har utvärderat personen för någon fysisk störning som kan kräva medicinsk eller kirurgisk behandling.

vissa terapeuter använder hypnoterapi för att återställa förtryckta minnen som de tror är kopplade till personens psykiska störning. Men det kan också utgöra en risk för att skapa falska minnen — om en individ arbetar med en otränad hypnoterapeut och oavsiktliga förslag överförs. Av denna anledning är det fortfarande kontroversiellt att använda hypnoterapi för vissa psykiska störningar, såsom dissociativa störningar.

är hypnoterapi farlig?

hypnoterapi är ett säkert förfarande när det görs av en utbildad terapeut. Hypnoterapi är inte mind control eller hjärntvätt. En terapeut kan inte få en person att göra något pinsamt eller något som personen inte vill göra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.