hur man monterar en exFAT-enhet på Ubuntu

montera exfat-enhet ubuntu

Extended File Allocation Table eller exFAT är ett Microsoft-filsystem. Den exFAT designad av Microsoft för USB – minnen. ExFAT används för att ersätta FAT32 gamla filsystem som inte kunde lagra filer som är större än 4GB.

exFAT stöds av de senaste versionerna av MAC-och Windows-operativsystem. Ubuntu ger dock som standard inte stöd för exFAT-filsystemet.

så under denna handledning kommer vi att täcka hur man monterar och använder en exFAT USB-enhet.

låt oss först anta att du måste montera en exFAT USB-enhet och kontrollera vad som händer.

exFAT USB-monteringsfel
exFAT USB-monteringsfel

som du kan se på skärmbilden ovan visas ett monteringsfel som säger att det finns ett okänt filsystem. I de närmaste stegen kommer vi att hjälpa dig att åtgärda detta fel.

Steg 1. Du måste se till att Universe-förvaret är aktiverat på din Ubuntu-maskin med nästa kommando.

sudo add-apt-repository universe

som du kan se i nedanstående skärmdump, om Universe repository är aktiverat får du ett meddelande så här:

se till att Universe Repository är aktiverat på ditt Ubuntu-System
se till att Universe Repository är aktiverat på ditt Ubuntu-System ditt Ubuntu-system

om det inte är aktiverat kommer det föregående kommandot att aktivera det.

steg 2. När du har aktiverat Universe-förvaret uppdaterar du Ubuntu-paketindexet.

sudo apt update
uppdatera Ubuntu-Paketindexet
uppdatera Ubuntu-Paketindexet

steg 3. Nu kan du installera de nödvändiga paketen för montering av exFAT-filsystemet med följande kommando.

sudo apt install exfat-fuse exfat-utils
installera de nödvändiga exFAT-paketen
installera de nödvändiga exFAT-paketen

steg 4. Slutligen kan du återgå till din filhanterare och klicka på din USB-flash-enhet för att montera den.

exFAT USB monterad framgångsrikt
exFAT USB monterad framgångsrikt

och voila, du har just aktiverat ett exFAT-filsystem på din Ubuntu-maskin. Du kan nu börja surfa på ditt USB-minne smidigt.

montera exFAT-enheter från terminalen

för dem som vill montera exFAT-enheten med kommandorad via Terminal måste starta terminalen och ange följande kommandon:

det första steget är att skapa en katalog som kommer att vara ”monteringspunkten” för exFAT-filsystemet. Vi ska skapa en katalog på / media / exfat:

sudo mkdir /media/exfat

kör följande kommando för att montera enheten.

sudo mount -t exfat /dev/sdb1 /media/exfat

i ovanstående kommando antar vi att enheten är belägen vid /dev/sdb1.

avmontera exFAT-enheter från terminalen

för att avmontera exFAT-enheten från ditt system, ange följande kommando i terminalen:

sudo umount /dev/sdb1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.