Globala behandlingstider för visum och medborgarskap

avdelningen för inrikes frågor (avdelningen) strävar ständigt efter att förbättra kundinformation och bearbetningsarrangemang.

från 13 mars 2017 kommer du att kunna se aktuella globala visum-och medborgarskapstider för de flesta visumunderklasser och medborgarskapstyper. För att se aktuella behandlingstider, se produktsidan för den specifika visumunderklass eller medborgarskapstyp du ansöker om. Du kan navigera till valfri produkt från individer och resenärer eller Visumstöd. På produktsidan visas två handläggningstider som anger hur lång tid det tar att slutföra 75 och 90 procent av alla ansökningar som skickas in globalt.

behandlingstider gäller från det datum då din fullständiga ansökan lämnas in via ImmiAccount eller när pappersansökan tas emot av Australian High Commission.

Du kan också använda Visa Finder för att jämföra behandlingstider för upp till tre olika produkter.

Observera att ansökningarna bedöms från fall till fall och att de faktiska handläggningstiderna kan variera beroende på individuella omständigheter, inklusive:

  • Om sökanden har lämnat in en fullständig ansökan inklusive alla nödvändiga styrkande handlingar
  • hur snabbt sökanden svarar på eventuella förfrågningar om ytterligare information
  • hur lång tid det tar att utföra nödvändiga kontroller
  • hur lång tid det tar att få ytterligare information från externa parter, särskilt när det gäller hälsa, karaktär, nationell säkerhet och försäkran om Stödkrav
  • antalet platser som finns tillgängliga i migrationsprogrammet (för viseringar för permanent migration)
  • ökningar i efterfrågan och perioder

för att säkerställa att din ansökan faller inom de publicerade handläggningstiderna rekommenderar vi starkt att du skickar in fullständiga ansökningar. Checklistorna som finns på ImmiAccount hjälper dig att se till att du har inkluderat alla nödvändiga dokument under ansökningsprocessen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.