går steg III kronisk njursjukdom alltid till njursjukdom i slutstadiet? En tioårig uppföljningsstudie

mål: kliniskt kan det vara lämpligt att dela upp patienter med kronisk njursjukdom i steg 3 (CKD) i två undergrupper, eftersom de visar olika risker för njurresultat. Denna studie utvärderade andelen patienter med stadium 3 CKD som utvecklades till stadium 4 eller 5 CKD över 10 år och oberoende prediktorer för progression av nedsatt njurfunktion. Det försökte validera om CKD-patienter i steg 3 skulle delas upp.

Material och metoder: denna retrospektiva kohortstudie registrerade 347 Stage 3 CKD-patienter mellan januari 1997 och December 1999, som följdes upp till juni 2010. De kliniska egenskaperna och resultaten vid baslinjen jämfördes hos patienter med steg 3A och steg 3B (30 < eGFR <45 ml/min/1,73 m(2)) CKD.

slutsatser: ungefär hälften av patienterna med stadium 3 CKD utvecklades till steg 4 eller 5, som bedömts av eGFR, över 10 år. Grad av albuminuri, undergrupp 3 i steg och mikroskopisk hematuri var viktiga riskfaktorer för progression av CKD i steg 3. Det skulle vara lämpligt att dela upp nuvarande steg 3 CKD i två undergrupper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.