FDA godkänner immunterapi för MSI-höga eller MMR-bristfälliga tumörer

US Food and Drug Administration (FDA) har beviljat påskyndat godkännande till pembrolizumab (Keytruda) för pediatriska och vuxna patienter med mikrosatellitinstabilitet (MSI)-hög eller felaktig reparation (MMR)-bristfälliga fasta tumörer. Indikationen är för patienter med oreserverbara eller metastatiska tumörer som har utvecklats efter tidigare behandlingar och för kolorektala cancerpatienter som har utvecklats efter behandling med fluoropyrimidin, oxaliplatin och irinotekan.

MSI-höga eller MMR-bristfälliga tumörer finns oftast i endometriecancer, kolorektal cancer (upp till 5% av metastatiska patienter) och andra gastrointestinala cancerformer. Men dessa typer av tumörer har också identifierats i genitourinary cancer, bröstcancer, sköldkörtelcancer och andra.

”detta är en viktig första för cancergemenskapen”, säger Richard Pazdur, MD, tillförordnad chef för kontoret för hematologi och Onkologiprodukter i FDA: s Center for Drug Evaluation and Research, i ett pressmeddelande. ”Hittills har FDA godkänt cancerbehandlingar baserat på var i kroppen cancern började-till exempel lung-eller bröstcancer. Vi har nu godkänt ett läkemedel baserat på en tumörs biomarkör utan hänsyn till tumörens ursprungliga plats.”

detta godkännande av pembrolizumab baserades på data från fem enarmade multikohortstudier. Totalt inkluderades 149 patienter med MSI-höga eller MMR-bristfälliga tumörer, varav 90 hade kolorektal cancer. Fjorton andra cancertyper omfattade de återstående patienterna.

patienterna behandlades med 200 mg pembrolizumab var 3: e vecka eller 10 mg/kg pembrolizumab var 2: e vecka tills oacceptabel toxicitet eller antingen symtomatisk sjukdomsprogression, snabb progression som kräver brådskande ingrepp eller progression med en prestandastatus nedgång. Maximal behandlingstid var 24 månader.

bland alla patienter var den objektiva svarsfrekvensen 39, 6% (95% CI, 31, 7% -47, 9%), med 48 partiella svar och 11 fullständiga svar. Bland de svarande hade 78% svar på 6 månader eller mer. Den objektiva svarsfrekvensen var 36% hos patienter med kolorektala tumörer och 46% hos patienter med de 14 andra tumörtyperna.

hos 135 patienter bestämdes tumörstatus prospektivt genom antingen ett undersökningspolymeraskedjereaktionstest för MSI-höga tumörer eller genom immunhistokemitester för MMR-bristfälliga tumörer. Hos 14 patienter bestämdes MSI-hög tumörstatus retroaktivt.

vanliga biverkningar på grund av pembrolizumab inkluderade förstoppning, hosta, minskad aptit, diarre, andnöd, trötthet, muskuloskeletal smärta, illamående, klåda, pyrexi och utslag. Immunmedierade biverkningar är också associerade med pembrolizumab; dessa inkluderar kolit, endokrinopatier, hepatit, nefrit och pneumonit.

för vuxna är den rekommenderade dosen för denna indikation 200 mg var 3: e vecka. För barn är den rekommenderade dosen 2 mg / kg, upp till högst 200 mg, var 3: e vecka.

säkerheten och effekten av pembrolizumab vid MSI-hög cancer i centrala nervsystemet har inte fastställts hos barn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.