Ekonometrisk modell

ekonometriska modeller är statistiska modeller som används i ekonometri. En ekonometrisk modell specificerar det statistiska förhållandet som tros hålla mellan de olika ekonomiska kvantiteterna som hänför sig till ett visst ekonomiskt fenomen. En ekonometrisk modell kan härledas från en deterministisk ekonomisk modell genom att tillåta osäkerhet eller från en ekonomisk modell som i sig är stokastisk. Det är emellertid också möjligt att använda ekonometriska modeller som inte är knutna till någon specifik ekonomisk teori.

ett enkelt exempel på en ekonometrisk modell är en som antar att månatliga utgifter av konsumenter är linjärt beroende av konsumenternas inkomst under föregående månad. Då kommer modellen att bestå av ekvationen

C t = A + b Y t − 1 + e t , {\displaystyle C_{t}=a+bY_{t-1}+e_{t},} C_{t}=a+bY_{{t-1}}+e_{t},

där Ct är konsumentutgifter i månad t, Yt-1 är inkomst under föregående månad och et är en felterm som mäter i vilken utsträckning modellen inte helt kan förklara konsumtionen. Då är ett mål för ekonometrikern att få uppskattningar av parametrarna a och b; dessa uppskattade parametervärden, när de används i modellens ekvation, möjliggör förutsägelser för framtida konsumtionsvärden som ska göras beroende av föregående månads inkomst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.