De fem typerna av hepatit-Southern Nevada Health District

hepatit E-virus finns i outvecklade områden i världen och sprids via fekal-oral väg. Hepatit E orsakar akut hepatit, som vanligtvis försvinner på egen hand. Det kan vara farligare hos gravida kvinnor som har ökad risk för leversvikt och död. Hepatit E orsakar inte en kronisk infektion.

hur kan jag förebygga hepatit sjukdom?

förhindra hepatit med god hygien, öva säkert sex och vara försiktig med allt som är förorenat med blod.

om du upplever gulsot, mörkfärgad urin eller ljusa avföring, kontakta din vårdgivare omedelbart.

vaccineras för att skydda mot hepatit A och B.

Var Kan jag få mer information?

kontakta din vårdgivare eller Southern Nevada Health District Office of Epidemiology and Disease Supervision på (702) 759-1300.

För mer information om hepatit, besök Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Viral hepatit webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.