Cite This Item

Abstract

vad vi har bevittnat under de senaste decennierna är att statens roll som en styrande institution sjunker stadigt över hela världen. Staten står inför utmaningar inifrån och ut, och i ett stort antal sektorer verkar det komma att underlätta styrningen. Några av problemen är av så komplex karaktär att de verkar vara bortom den moderna statens kapacitet och räckvidd. I den samtida världen utgör icke-statliga organisationer och sociala rörelser en allvarlig utmaning för de statcentriska pelarna i världssystemet. En sådan situation för internationell anarki ger ett potentiellt utrymme för att söka igenom de olika dimensionerna av Anarki, stat och styrning både på inhemsk och internationell nivå.

Journal Information

Indian Journal of Political Science är en av de mest välrenommerade refererade tidskrifterna för statsvetenskap på internationell nivå och den främsta tidskriften för disciplinen i Indien. En kvartalspublikation återspeglar tidskriften den intellektuella traditionen och engagemanget för dess moderorgan, Indian Political Science Association (IPSA),mot framsteg av statsvetenskap, vetenskaplig studie av politik och spridning av kunskap genom rigorös politisk utredning.

Utgivarinformation

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.