Biologiprov 4 U

bakteriell Flagella

Fig 1: bakteriell Flagella

strukturen för en typisk flagellum visas i Fig 1. Ett proteinfilament, sammansatt av proteinet flagellin, ärfäst vid en proteinaxel som passerar genom en hylsa i det yttre membranetoch genom ett hål i peptidoglykanskiktet till ringar av protein förankrade icellväggen och plasmamembranet, som ringar av kullager. Shaftrotates när den inre proteinringen fäst vid axeln vrider med avseende påden yttre ringen fixerad till cellväggen. Den inre ringen är en H + jonkanal, en protonpumpsom använder passagen in i cellen för att driva rörelsen hos den inre ringenförbi den yttre.

Gram-positiv och gramnegativ Flagella

Fig 2: Gram-positiv och gramnegativ Flagella

skillnaden mellan: Prokaryotic flagella and Eukaryotic flagella
Bacterial flagella
(Prokaryotic Flagella)

Eukaryotic flagella
Smaller and simple structure
Larger and complex structure
Made up of protein flagellin (53KDa subunit).
Tubulin (9+2 microtubule arrangement)
Rotatory movement.
Bending movement.
Proton driven.
ATP driven.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.