Bensjukdom (pediatrisk)

vad är bensjukdom och hur utvecklas det hos barn?

barndom och ungdom är avgörande år för periodiseringen av mineraler som är nödvändiga för benhälsan. Lämplig ackumulering av dessa mineraler (kalcium, fosfor och magnesium) i benet hjälper kroppen att nå en optimal toppbenmassa i ung vuxen ålder och minska sannolikheten för osteoporos i ålderdom.

bra benhälsa beror på näring, tillräckligt med vitamin D och kalcium, balanserade hormoner och viktbärande aktivitet. Våra pediatriska endokrinologer guidar patienter och deras föräldrar för att säkerställa att de uppfyller kraven för att uppnå optimal benhälsa.

flera medicinska tillstånd kan äventyra benhälsan inklusive anorexia nervosa, amenorrhea, parathyroidstörningar, inflammatorisk tarmsjukdom, celiaki, immobilisering, oförmåga att bära vikt på grund av utvecklingsfördröjning eller förlamning, överaktiv sköldkörtel (hypertyreoidism), Cushings sjukdom och vissa mediciner. Dessa störningar måste behandlas för att minimera effekten på benet.

bräckliga ben kan också orsakas av en genetisk störning som kallas osteogenesis imperfecta, denna störning varierar i svårighetsgrad beroende på den närvarande mutationen. Vissa nyfödda kan ha en allvarlig form av denna sjukdom. Mildare fall inträffar senare i barndomen eller i tonåren. Barn med osteogenes ofullkomlig eller med osteoporos kan behandlas med regelbundna infusioner av intravenös bisfosfonatbehandling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.