antibiotika eller NSAID för okomplicerad urinvägsinfektion?

  1. Paul Little, professor i primärvårdsforskning
  1. University of Southampton
  1. p. little{at}soton.ac.uk

smärtlindring och ett försenat antibiotikarecept är ett pragmatiskt och balanserat tillvägagångssätt

urinvägsinfektion (UTI) är näst efter luftvägsinfektion vid användning av antibiotika. Det är en internationell prioritering att rationalisera antibiotikaanvändning i primärvården med tanke på farorna med antibiotikaresistens och bevis för att förskrivning i primärvården sannolikt kommer att vara en viktig drivkraft för antibiotikaresistens.1 rättegången av Kronenberg och kollegor (doi:10.1136/bmj.j4784) 2 ger ett välkommet tillskott till litteraturen, vilket ger en head-to-head jämförelse av ett antibiotikum jämfört med ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID, diklofenak) och förlänger resultaten från en tidigare tysk studie av antibiotika jämfört med NSAID ibuprofen.3

resultaten visar att ett initialt recept för antibiotika är överlägset NSAID för symtomatisk hantering och sämre när det gäller användning av antibiotika. Skillnaden i symptomkontroll kan dock inte vara så skarp som den absoluta skillnaden på 27% i symptomupplösning vid Dag 3 skulle föreslå, eftersom minskningen av symptompoäng …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.