antagningskrav

studenter som går in i lagskolan kommer från olika akademiska bakgrunder. Även om det inte finns något föreskrivet program för pre-Law studier, förväntar fakulteten att eleverna kommer att ha de färdigheter som krävs för effektiv muntlig och skriftlig kommunikation. Alla grundutbildningsprogram som utvecklar dessa färdigheter och tillhandahåller rigorös utbildning i analys och problemlösning inom en akademisk disciplin kan utgöra en tillfredsställande förskoleutbildning.

tillträde till juridiska skolan kräver en kandidatexamen från en regionalt ackrediterad högskola eller universitet. Varje medlem i Antagningsutskottet granskar personligen den färdiga filen för varje sökande. Alla faktorer som indikerar rimliga utsikter till framgång i juridikstudier och i yrket beaktas, inklusive sökandens grundutbildning, LSAT-poäng (Law School Admission Test) och rekommendationer från dem som kan bedöma en sökandes potential för studier och praktik av lag.

lagskolan kommer att överväga endast slutförda ansökningsfiler. Sökande bör fylla i sina filer senast den 1 April våren före förväntad registrering. Ansökningar kommer att accepteras fram till juli 15, men filer som slutförts efter April 1 kan avvisas enbart på grund av antalet sökande som redan antagits.

alla sökande måste lämna in en $35 icke återbetalningsbar ansökningsavgift med ansökan.

övervägande är alltid för antagning till klassen nästa inresa efter att sökandens fil är klar; om antagning beviljas är det bara bra för den inresa klassen. Sökande uppmanas starkt att påbörja ansökningsprocessen tidigt på hösten året före hösten för förväntad registrering som juriststudent och att slutföra sina filer senast den 1 April. Admissionsutskottet granskar filer när de blir fullständiga; en fil som slutfördes tidigt kan åtgärdas tidigt, och filer som blir färdiga efter April 1 granskas i samband med det antal som redan antagits.

School of Law är en deltagande lagskola i Credential Assembly Service och en medlem av Law School Admission Council. Alla sökande är skyldiga att registrera sig hos Credential Assembly Service. För att registrera, studenter bör besöka Law School Admission Council webbplats på LSAC.org som kommer att ge blanketter och instruktioner för registrering.

LSAT, som administreras under regi av Law School Admission Council, måste tas av alla sökande för antagning till juridiska skolan.

LSAT är utformad för att mäta sökandens lämplighet för juridisk studie snarare än kunskap om något visst ämne. Testet ges fyra gånger varje år, men sökande bör registrera sig för att ta det på en administration som kommer att säkerställa att poängen rapporteras till School of Law i god tid före deadline April så att deras ansökningshandlingar kommer att slutföras tidigt och kan granskas av utskottet innan klassen är full. Blanketter och instruktioner för testregistrering finns på LSAC.org. studenter som vill komma in i juridiska skolan kan begära instruktioner, ansökningsblanketter och aktuell antagningsinformation från Office of Student Life, School of Law, University of North Dakota, PO Box 9003, Grand Forks, ND 58202-9003 eller kan ansöka om antagning online via LSAC.org. förstaårsstudenterna måste börja sin studiekurs i början av läsåret under höstterminen.

University of North Dakota School of Law krävde en återbetalningsbar acceptansavgift för att reservera en plats i den inmatade klassen. Antagna studenter som registrerar kommer att få beloppet för insättningen, för närvarande $300, tillbaka till dem vid full betalning av avgifter. Skolan följer Law School Admission Council riktlinjer genom att inte kräva denna insättning före April 1.

School of Law uppmuntrar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder och livserfarenheter.

alla lagskolans sökande rekommenderas att förutom en bar-undersökning finns det karaktär, kondition och andra kvalifikationer för antagning till baren i varje amerikansk jurisdiktion. Sökande uppmuntras att bestämma kraven för någon jurisdiktion där de avser att söka tillträde genom att kontakta jurisdiktionen. Adresser för alla relevanta organ är tillgängliga via National Conference of Bar Examiners.

studenter som är registrerade i andra högskolor eller skolor vid University of North Dakota som vill anmäla sig till en eller flera kurser i School of Law kan göra det med tillstånd av dekanen för School of Law och instruktören för den aktuella kursen. Law school kredit ges inte till dessa studenter.

utbildningsmöjligheterna i juridiska skolan är tillgängliga för alla kvalificerade sökande oavsett ras, trosbekännelse, färg, nationellt ursprung, sexuell läggning, handikapp eller kön. Dessutom har School of Law åtagit sig att uppnå en mångsidig studentkår när det gäller ras, färg, religion, sexuell läggning, nationellt ursprung, kön och ålder för att förbättra kvaliteten på utbildningsupplevelser som alla sina studenter.

som en statligt stödd institution är School of Law särskilt bekymrad över att ge möjligheter till dem med betydande band till North Dakota.

Antagningsinformation för Överföringsstudenter

begär Information från UND School of Law

fyll i och skicka in formuläret nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.