101 bästa Change Management slagord och citat

i ett ständigt föränderligt landskap, är anpassningsbar till förändring krävs för att lyckas i affärer. Dessa bästa slagord och citat för förändringshantering fungerar som bara ett litet vittnesbörd om vilken typ av ansträngning och svar som förändring kan ha i din miljö.

en vis man anpassar sig till omständigheterna, eftersom vatten formar sig till det kärl som innehåller det.
anpassningsförmåga handlar om den kraftfulla skillnaden mellan att anpassa sig för att klara och anpassa sig för att vinna.
anpassningsförmåga är inte imitation. Det betyder motstånd och assimilering.efter ett argument kan tystnad betyda acceptans eller fortsättning av motstånd på andra sätt.
all förändring är inte tillväxt, eftersom all rörelse inte är framåt.alla förändringar, även de mest längtade efter, har sin melankoli; för det vi lämnar bakom oss är en del av oss själva; vi måste dö till ett liv innan vi kan komma in i ett annat.
alla fasta set mönster är oförmögna att anpassningsförmåga eller pliability. Sanningen ligger utanför alla fasta mönster.
allt jag vill göra är att förändra världen.varje förändring, även en förändring till det bättre, åtföljs alltid av nackdelar och obehag.som att hantera förändring blir en vanlig aktivitet, vilket leder till att det blir en färdighet att finslipa, en intern förmåga att behärska.
eftersom vi inte kan acceptera sanningen om förgänglighet, lider vi.
ändra innan du måste.
förändring kan antingen utmana eller hota oss. Våra övertygelser bana väg för framgång eller blockera dig.
förändring kan inte sättas på människor. Det bästa sättet att införa förändring är att göra det med dem. Skapa det med dem.
förändring rullar inte in på oundviklighetens hjul, men kommer genom kontinuerlig kamp.
förändring har sina fiender.
förändring i allt är sött.
förändring är svårt eftersom människor överskattar värdet av vad de har och underskattar värdet av vad de kan vinna genom att ge upp det.
förändring är oundviklig. Förändring till det bättre är ett heltidsjobb.
förändring är inte bara troligt, det är oundvikligt.
förändring är så hårt arbete.
förändring är livets lag och de som bara ser till det förflutna eller nuet kommer säkert att sakna framtiden.
förändring kommer inte om vi väntar på någon annan person eller någon annan tid. Det är vi som har väntat på. Vi är den förändring vi söker.
ändra dina åsikter, håll dig till dina principer; ändra dina löv, håll intakta dina rötter.
ändra dina tankar och du förändrar din värld.
företagskulturer är som landskulturer. Försök aldrig ändra en. Försök istället att arbeta med det du har.
kultur förändras inte eftersom vi vill ändra det. Kultur förändras när organisationen omvandlas – kulturen återspeglar verkligheten hos människor som arbetar tillsammans varje dag.
döden är mycket troligt den enda bästa uppfinningen av livet. Det är livets förändringsagent. Det rensar ut det gamla för att ge plats för det nya.
låt inte vad du inte kan göra störa vad du kan göra.
Var och en av oss har möjlighet att förändras och växa fram till vårt allra sista andetag. Lycklig skapande.varje aspekt av västerländsk kultur behöver en ny etisk kod-en rationell etik-som en förutsättning för återfödelse.få saker är viktigare under en förändringshändelse än kommunikation från ledare som kan måla en tydlig och förtroendeingivande framtidsvision.
för att förändringar ska vara av något verkligt värde måste de vara varaktiga och konsekventa.framtida chock är den splittrande stress och desorientering som vi inducerar hos individer genom att utsätta dem för för mycket förändring på för kort tid.
Den som avvisar förändring är förfallets arkitekt.
Jag kan inte säga om saker kommer att bli bättre om vi förändras; vad jag kan säga är att de måste förändras om de ska bli bättre.
Jag utvecklade ett motstånd mot auktoritet. Inte för att disciplinera, jag lärde mig det. Men till auktoritet. Jag gillar att tänka själv. Och jag gillar att orsaka problem.
Jag ska inte ändra min kurs eftersom de som antar att vara bättre än jag önskar det.
om fakta inte passar teorin, ändra fakta.
om du alltid gör vad du alltid har gjort, får du alltid vad du alltid har fått.
om du inte är villig att riskera det ovanliga måste du nöja dig med det vanliga.
om du inte ändrar riktning kan du hamna där du är på väg.
om du inte gillar något, ändra det. Om du inte kan ändra det, ändra din attityd.
om du känner att det är svårt att ändra, kommer du förmodligen att ha svårare att lyckas.
om du vill ändra kulturen måste du börja med att ändra organisationen.
om du vill göra fiender, försök att ändra något.
om du vill ha det du säger hört, ta dig tid och säg det så att lyssnaren faktiskt hör det.
Jag tänker inte ändra hur jag ser ut eller hur jag känner för att anpassa mig till någonting.
i ett progressivt land är förändring konstant; förändring är oundviklig.
i tider av snabb förändring, erfarenhet kan vara din värsta fiende.
det är inte en del av en sann kultur att tämja tigrar, lika lite som det är att göra får vildsint.
det är inte den starkaste av de arter som överlever, inte heller den mest intelligenta som överlever. Det är den som är mest anpassningsbar till förändring.
det är inte den starkaste eller mest intelligenta som kommer att överleva men de som bäst kan hantera förändring.
det kan vara svårt för ett ägg att förvandlas till en fågel: Det skulle vara en jolly syn svårare för den att lära sig att flyga medan den förblir ett ägg.
det är lätt att tjäna pengar. Det är mycket svårare att göra skillnad.
lär dig att anpassa dig till de förhållanden du måste uthärda, men gör en punkt att försöka ändra eller korrigera förhållanden så att de är mest gynnsamma för dig.
livet tillhör de levande, och den som lever måste vara beredd på förändringar.
tvivla aldrig på att en liten grupp tankeväckande, berörda medborgare kan förändra världen. Det är faktiskt det enda som någonsin har.
bredvid att göra rätt sak är det viktigaste att låta folk veta att du gör rätt sak.
en förändring lämnar alltid vägen öppen för etablering av andra.
man måste ändra sin taktik vart tionde år om man vill behålla sin överlägsenhet.
endast den klokaste och dummaste av män förändras aldrig.
vårt dilemma är att vi hatar förändring och älskar det samtidigt; vad vi verkligen vill är att saker ska förbli desamma men bli bättre.
vår enda säkerhet är vår förmåga att förändras.
paralysera motstånd med uthållighet.
människor motstår inte förändring. De motstår att förändras!
människor vill ha förändring men inte för mycket förändring. Att hitta den balansen är knepigt för varje politiker.
folk kommer att försöka berätta att alla de stora möjligheter har knäppts upp. I verkligheten förändras världen varje sekund och blåser nya möjligheter i alla riktningar, inklusive din.
kraftfull och ihållande förändring kräver ständig kommunikation, inte bara under hela utbyggnaden, men efter de viktigaste delarna av planen är på plats. Ju fler typer av kommunikation som används, desto effektivare är de.
motstånd till varje pris är den mest meningslösa handling som finns.
motstånd mot den organiserade massan kan endast åstadkommas av den man som är lika välorganiserad i sin individualitet som massan själv.långsamhet att förändras betyder vanligtvis rädsla för det nya.konsten att acceptera är konsten att göra någon som just har gjort dig en liten tjänst önskar att han kanske har gjort dig en större.
livets konst är en ständig anpassning till vår omgivning.
det första steget mot förändring är medvetenhet. Det andra steget är acceptans.
den största faran i tider av turbulens är inte turbulensen – det är att agera med gårdagens logik
nyckeln till förändring … är att släppa rädslan.
det svåraste är beslutet att agera, resten är bara uthållighet. Rädslan är papperstigrar. Du kan göra allt du bestämmer dig för att göra.
den minsta motståndets väg är förlorarens väg.
folket måste ha ägande i visionen. De måste vara aktiverade för att uppnå det. Om det finns en investering du bör göra, är det i människor.
priset för att göra samma gamla sak är mycket högre än priset på förändring.
förändringstakten kommer inte att sakta ner när som helst snart. Om något kommer konkurrensen i de flesta branscher förmodligen att påskynda ännu mer de närmaste decennierna.
verkligheten är att det enda sättet förändring kommer är när du leder med gott exempel.andan av motstånd mot regeringen är så värdefull vid vissa tillfällen att jag önskar att den alltid ska hållas vid liv.
världen förändras i direkt proportion till antalet människor som är villiga att vara ärliga om sina liv.
världen hatar förändring, men det är det enda som har gjort framsteg.
världen förändras mycket snabbt. Big kommer inte att slå små längre. Det kommer att vara den snabba slå den långsamma.
det finns inget svårare att ta i hand, mer farligt att genomföra, eller mer osäker i sin framgång än att ta ledningen i införandet av en ny ordning av saker.
de säger alltid att tiden förändrar saker, men du måste faktiskt ändra dem själv.
att förbättra är att förändra; att vara perfekt är att förändras ofta.
sann förändring sker i fantasin.
Vision utan handling är bara en dröm. Handling utan syn passerar bara tiden. Vision med handling kan förändra världen.
vi kan inte ändra någonting förrän vi accepterar det.
vi lever i ett ögonblick av historia där förändringen är så påskyndas att vi börjar se nuet endast när det redan försvinner.
när det blir svårare att lida än att ändra … du kommer att förändras.
Den som önskar ständig framgång måste ändra sitt beteende med tiden.
Du kan agera för att förändra och kontrollera ditt liv; och förfarandet, processen är sin egen belöning.du kan inte bygga en anpassningsbar organisation utan anpassningsbara människor – och individer förändras bara när de måste, eller när de vill.
Du måste välkomna förändring som regel men inte som din linjal.
din framgång i livet är inte baserad på din förmåga att helt enkelt ändra. Det är baserat på din förmåga att förändras snabbare än dina konkurrenter, kunder och företag.
Du är bara så ung som förra gången du ändrade dig.

här är den stora listan med företagsnamn som täcker över 150 av de mest populära branscherna, och här är en katalog över alla mina slagord.
om författaren
även om miljontals människor besöker Brandons blogg varje månad var hans väg till framgång inte lätt. Gå hit för att läsa hans otroliga historia, ”från funktionshindrade och $500k i skuld till en pro bloggare med 5 miljoner månatliga besökare.”Om du vill skicka Brandon ett snabbt meddelande, besök hans kontaktsida här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.