Podtypy AML

je důležité znát podtyp AML, protože hraje velkou roli při určování typu léčby, kterou obdržíte. Klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO) je hlavní systém používaný k klasifikaci AML do podtypů.

Světová Zdravotnická Organizace (WHO) Klasifikace Systému

V roce 1999 Světová Zdravotnická Organizace (WHO) vyvinula nový systému klasifikace patří prognostický (prediktivní) faktory, jako jsou chromozomální abnormality a genetické mutace, které je známo, že ovlivňují budoucí výsledek nemoci. Tyto genetické faktory pomáhají poskytovat pacientům a jejich lékařům spolehlivější informace o jejich pravděpodobném výsledku (prognóze) a jejich pravděpodobné reakci na léčbu. Klasifikace WHO se obvykle reviduje každých osm let. Revidovaná klasifikace z roku 2016 zahrnuje nové vědecké a klinické informace.

Akutní Myloid Leukémie (AML) a Související Novotvary

Související Odkazy

  • Stáhnout nebo objednat Leukémie & Společnost Lymfomu je zdarma brožury
    • Akutní Myeloidní Leukémie
    • Akutní Promyelocytární Leukémie Fakta.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.