Znaczenie wapnia w żywieniu roślin

wapń jest wtórnym składnikiem odżywczym, który ma kluczowe znaczenie dla rozwoju roślin. Jest on potrzebny w dużych ilościach przez wszystkie rośliny do tworzenia ścian komórkowych i błon komórkowych, a także odgrywa istotną rolę w strukturze gleby, zgodnie z artykułem na temat HelenaChemical.com. ze względu na unieruchomienie wapnia w glebie i tkankach roślinnych, rośliny muszą mieć dostęp do ciągłej podaży.

wapń jest tylko mobilny, co oznacza, że może poruszać się tylko w górę rośliny, a raz na miejscu, nie można go zremobilizować i przenieść do nowych rozwijających się tkanek. Młode rozwijające się tkanki, takie jak punkty wzrostu i owocniki, są najbardziej dotknięte po wyczerpaniu rezerw gleby. Ze względu na niską mobilność wapnia w roślinie, możemy zauważyć niedobór wapnia nawet na glebach o wysokim poziomie wapnia. Objawy niedoboru obejmują śmierć punktów wzrostu, przedwczesne zrzucanie kwiatów i pąków, oparzenie wierzchołka, zgniliznę końca kwiatu i gorzką jamę. Bez odpowiedniego poziomu wapnia okres przydatności do spożycia owoców, takich jak kantalupy i pomidory, może zostać znacznie skrócony.

gleby o odpowiedniej ilości wapnia są bardziej kruche i mają lepsze właściwości infiltracyjne wody. Dzieje się tak, ponieważ wapń wypiera sód w glebie, a przy odpowiednich płukaniach może pomóc poprawić ogólną jakość gleby. Gleby o wysokiej zawartości sodu i niskiej zawartości wapnia stają się sodowe i nie pozwalają na dobrą penetrację wody. W takich sytuacjach ważne jest dodawanie wapnia z dużymi ilościami gipsu lub wapna w zależności od innych czynników chemii gleby. Niedobór wapnia można łatwo opanować poprzez prawidłowe odżywianie. Dodanie wysokiej jakości źródła wapnia do programu żywienia dolistnego pomoże złagodzić niedobory. Ze względu na ograniczony ruch w roślinie, dodawanie wapnia podczas krytycznych etapów rozwoju, takich jak owocowanie, może znacznie poprawić jakość owoców, ilość i ogólny stan zdrowia roślin. Wapń może być również dodawany do programów żyzności gleby i stosowany w wodzie nawadniającej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu podawania do rośliny.

Monitorowanie poziomu wapnia w glebie i pobieranie próbek tkanki roślinnej może pomóc w podejmowaniu dobrych decyzji dotyczących właściwego nawożenia wapnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.