Zasady Biologii

ściana komórkowa jest sztywnym pokryciem, które chroni komórkę, zapewnia wsparcie strukturalne i nadaje jej kształt. Ściany komórkowe występują zarówno u prokariotów, jak i eukariotów, chociaż nie wszystkie komórki mają ściany komórkowe. Na fig. 1, diagramie komórki roślinnej, widać strukturę zewnętrzną do błony plazmatycznej, która jest ścianą komórkową. Ściana komórkowa jest powodem, dla którego warzywa, takie jak seler crunch, gdy je ugryźć.

komórki grzyba i Protista również mają ściany komórkowe, ale są one strukturalnie różne od tych występujących u roślin..

Rysunek 1 Należy pamiętać, że ściana komórkowa znajduje się poza błoną komórkową.

podczas gdy głównym składnikiem prokariotycznych ścian komórkowych jest peptydoglikan, główną cząsteczką organiczną w ścianie komórkowej roślin jest celuloza, polisacharyd złożony z długich, prostych łańcuchów jednostek glukozy. Gdy informacja żywieniowa odnosi się do błonnika pokarmowego, odnosi się do zawartości celulozy w żywności. Ściany komórkowe grzybów składają się z cząsteczki zwanej chityną.

komórki zwierzęce nie posiadają ścian komórkowych. Stek nie chrupie, gdy go ugryziesz.

o ile nie zaznaczono inaczej, obrazy na tej stronie są objęte licencją CC – BY 4.0 by OpenStax.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.