Saccharomyces Genome Database

biokurator zawiera przegląd opublikowanej literatury lub zestawów danych, co prowadzi do identyfikacji i abstrakcji kluczowych wyników. Wynik następnie włącza się do bazy danych i używa kontrolowanego słownictwa związanego z odpowiednimi genami lub regionami chromosomowymi. W miarę rejestrowania większej ilości danych biokuracja staje się coraz ważniejsza w badaniach biomedycznych.

SGD zachowaj referencyjną sekwencję genomu dla pączkujących drożdży S. cerevisiae. SGD są źródłem sekwencji genomu S. podłoże szczepu cerevisiae s288c, zawiera katalog genów i cechę chromosomową genomu.

jedną z ważnych funkcji SGD jest biokuracja piśmiennictwa drożdżowego. Biokuratory SGD przeszukują całą literaturę naukową, która dotyczy S. cerevisiae, czytają artykuły i rejestrują ich główne odkrycia w różnych zdefiniowanych dziedzinach bazy danych.

biokuratory W SGD mają na celu opisanie każdego genu poprzez identyfikację funkcji z pierwotnej literatury i powiązanie z terminami wykorzystującymi ustrukturyzowaną reprezentację wiedzy w ontologii genu. Dodatkowo funkcje zidentyfikowane z eksperymentów o wysokiej przepustowości, a także przewidywane obliczeniowo adnotacje funkcji są zawarte w projekcie adnotacji GO.

ścieżki biochemiczne są ręcznie kontrolowane przez SGD I dostarczane za pomocą przeglądarki Pathway Tools w wersji 15.0 (13). SGD biochemical pathways data set for S. cerevisiae, one of the most highly curated data sets among all Pathway Tools data sets available, is the gold standard for budding yeast; SGD supports an continuing effort to update and enhanced these data. Interfejs narzędzia ścieżka zapewnia pełny opis każdej ścieżki, z struktur molekularnych, E. C. numery i pełna lista referencyjna. Zaktualizowana przeglądarka pathways zapewnia kilka ulepszonych funkcji, w tym pobieranie listy genów znalezionych w ścieżce do dalszej analizy za pomocą innych narzędzi dostępnych w SGD. Przeglądarka pathway jest hiperłączem w sekcji „Pathways” na stronie podsumowania Locus. Wyświetlanie ścieżki jest dostępne z http://pathway.yeastgenome.org.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.