Rozdział 14-metody i badania Farmakopeiczne

zgodnie z indeksem Farmakopei Światowej Organizacji Zdrowia (WHO/PSM/QSM/2006.2, 2006) istnieją około 44 kraje, które publikują farmakopeje lub mają komisje farmakopeialne. Istnieją również dwie farmakopeie regionalne-Farmakopea Europejska i Farmakopea Afrykańska, a także Farmakopea międzynarodowa WHO. Niektóre farmakopeje są regularnie publikowane i aktualizowane, podczas gdy niektóre wydają się nieaktywne lub wydaje się, że Krajowa Komisja farmakopei nigdy nie opublikowała farmakopei. Ogólnie przyjmuje się, że trzy główne farmakopeie to Farmakopea Europejska, Farmakopea japońska i Farmakopea Stanów Zjednoczonych. Każdy z nich jest uznawany w przepisach obowiązujących w poszczególnych krajach, a leki wprowadzane do obrotu w tych krajach muszą spełniać wymagania odpowiednich farmakopei. Zrozumienie podstaw takiego uznania prawnego oraz sposobu działania tych farmakopei ma kluczowe znaczenie dla wszystkich członków społeczności farmaceutycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.