Regał

Streszczenie

niniejsza prezentacja opisuje strukturalne i funkcjonalne właściwości krążenia mózgowego, które są unikalne dla mózgu, organu o wysokich wymaganiach metabolicznych oraz potrzeby ciasnej homeostazy wody i jonów. Autoregulacja jest wyraźna w mózgu, z mechanizmami miogennymi, metabolicznymi i neurogennymi przyczyniającymi się do utrzymania względnie stałego przepływu krwi zarówno podczas wzrostu, jak i spadku ciśnienia. Ponadto, w przeciwieństwie do narządów obwodowych, w których większość oporu naczyniowego znajduje się w małych tętnicach i tętnicach, duże tętnice pozaczaszkowe i wewnątrzczaszkowe znacząco przyczyniają się do oporu naczyniowego w mózgu. Znacząca rola dużych tętnic w oporze mózgowo-naczyniowym pomaga utrzymać przepływ krwi i chronić kolejne naczynia podczas zmian ciśnienia perfuzji. Śródbłonek mózgu jest również wyjątkowy, ponieważ jego właściwości barierowe są w jakiś sposób bardziej podobne do nabłonka niż śródbłonka na obwodzie. Śródbłonek mózgu, znany jako bariera krew–mózg, ma wyspecjalizowane szczelne połączenia, które nie pozwalają na swobodny przepływ jonów i ma bardzo niską przewodność hydrauliczną i transport przez komórki. Ta specjalna konfiguracja modyfikuje siły Starlinga w mózgu tak, że jony zatrzymane w świetle naczyniowym przeciwstawiają się ruchowi wody pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego. Ścisła regulacja wody jest niezbędna w mózgu, ponieważ ma ograniczoną zdolność do ekspansji w obrębie czaszki. Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe z powodu obrzęku naczyniowego może powodować ciężkie powikłania neurologiczne i śmierć. Ten rozdział dokona przeglądu tych szczególnych cech krążenia mózgowego i tego, w jaki sposób przyczyniają się one do fizjologii mózgu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.