Przytacz ten punkt

Streszczenie

to, czego byliśmy świadkami w ciągu ostatnich kilku dekad, to fakt, że rola państwa jako instytucji rządzącej stale maleje na całym świecie. Państwo staje przed wyzwaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a w wielu sektorach wydaje się, że ułatwianie sprawowania rządów jest niewystarczające. Niektóre problemy mają tak złożony charakter, że wydają się wykraczać poza możliwości i zakres kompetencji współczesnego państwa. We współczesnym świecie organizacje pozarządowe i ruchy społeczne stanowią poważne wyzwanie dla statecentrycznych filarów systemu światowego. Taka sytuacja międzynarodowej anarchii stwarza potencjalną przestrzeń do ponownego zbadania różnych wymiarów anarchii, państwa i rządów, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

informacje o czasopiśmie

The Indian Journal of Political Science jest jednym z najbardziej renomowanych recenzowanych czasopism Nauk Politycznych na poziomie międzynarodowym i czołowym czasopismem tej dyscypliny w Indiach. Czasopismo jest kwartalnikiem odzwierciedlającym intelektualną tradycję i poświęcenie swojego macierzystego ciała, Indyjskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (ipsa), w kierunku rozwoju nauk politycznych, naukowego studiowania polityki i rozpowszechniania wiedzy poprzez rygorystyczne badania polityczne.

informacje o wydawcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.