niebo

Jezus często odnosił się do „królestwa niebieskiego”. Niebo jest regularnie przywoływane w Biblii, zbiorze książek i listów, które chrześcijanie uznają za natchnione przez Boga.

Jezus użył przypowieści – prostych opowieści – aby opisać niebo, często sugerując, że możemy dostrzec niebo, gdy zbliżamy się do niego. Mówiąc o swoim „niebiańskim Ojcu”, powiedział swoim wyznawcom, że kiedy ich opuszcza, idzie do swojego „domu Ojca”, aby przygotować dla nich miejsce. Biblia wyjaśnia, że Jezus został „wzięty do nieba” Po tym, jak został wskrzeszony z martwych i ukazał się żywy wielu ludziom, jedząc posiłki z niektórymi z nich, pokazując, że nie był duchem ani zjawą, ale żywym, oddychającym, fizycznym ciałem.

chrześcijanie wierzą, że Jezus przygotowuje niebiański dom dla swoich naśladowców i tak jak Jezus został fizycznie wskrzeszony z martwych, śmierć nie będzie końcem, ale nowym początkiem życia z Bogiem jako obywatelami jego niebiańskiego królestwa.

„nie można wiedzieć ponad wszelką wątpliwość, co przyniesie przyszłość, ale chrześcijanie wierzą, że Jezus przyszedł z nieba i powrócił do nieba.”

nie jest możliwe, aby wiedzieć ponad wszelką wątpliwość, co przyniesie przyszłość, ale chrześcijanie wierzą, że Jezus przyszedł z nieba i powrócił do nieba, gdzie nadal oddziałuje ze swoimi wyznawcami przez Ducha Świętego, więc jest najlepiej wykwalifikowany, aby wyjaśnić, czym jest niebo.

wizja nieba

jeden z najbliższych naśladowców Jezusa, Jan, miał wizję nieba, którą opisuje jako miejsce, w którym smutek, ból i sama śmierć kończą się raz na zawsze. O wizji pisał w ostatniej księdze Biblii pod tytułem Apokalipsa.

objawienie jest najbardziej tajemniczą księgą Biblii, używającą głęboko poetyckiego języka obrazowego, aby przedstawić to, co można uznać za nieopisane. Jan wykorzystuje ekstrawaganckie obrazy miast, wesel i owocnego miasta ogrodu, aby podzielić się swoją wizją nieba jako miejsca pokoju, szczęścia, sprawiedliwości i radości z obecności Boga.

poza tym Biblia daje tylko wskazówki na temat tego, czego ludzie doświadczą poza śmiercią. Jednak wskazówki są wystarczające, aby nas zaskoczyć, że ludzie powinni przewidzieć radosne i piękne doświadczenie we wspaniałej obecności Boga.

ciąg dalszy poniżej…

chrześcijaństwo niebo

chrześcijańskie zaufanie

chrześcijanie oczekują nieba jako miejsca, w którym ludzie znajdą całkowite uzdrowienie i wszystko, co dotyczy ich tożsamości, zwiększy się do pełnego potencjału. W tym kontekście będą cieszyć się miłością Boga i siebie nawzajem na zawsze.

w rezultacie chrześcijanie stają w obliczu śmierci z dwoma pewnymi przekonaniami.

  • po pierwsze, Bóg jest sprawiedliwy. Jest absolutnie niepojęte, że ktoś poniesie los, na który nie zasługuje.
  • Po drugie, Bóg jest nieskończenie kochający. Biblia mówi, że nic ani w życiu, ani w śmierci nie może oddzielić ludzi od miłości Boga.
  • wiara chrześcijańska nie ma sugestii reinkarnacji.

niektórzy chrześcijanie są przekonani, że każdy mężczyzna i kobieta w historii planety zostanie przyjęty w obecności Boga, przebaczony i zaakceptowany, ponieważ jego miłość triumfuje.

inni chrześcijanie utrzymują, że decyzja na ziemi, aby prosić Boga o przebaczenie i pójść za Jezusem, jest wymagana, aby mieć pewność, że zostanie przyjęty do nieba. Ludzie, którzy odrzucają Boga za życia, będą mieli swoją ziemską decyzję szanowaną. Niektórzy chrześcijanie wierzą, że całkowicie przestaną istnieć; inni wierzą, że ci, którzy odrzucają Jezusa, będą cierpieć wieczność bolesnego żalu.

Czyściec

istnieje przekonanie wśród niektórych chrześcijan rzymskokatolickich i prawosławnych, że istnieje stan przejściowy między tym życiem a niebem znany jako Czyściec. Ci chrześcijanie wierzą, że jest to miejsce, w którym ludzkie dusze mogą być oczyszczone i gotowe do spędzenia wieczności z Bogiem. Jest ona postrzegana jako pozbawiona radości, ponieważ sprawiedliwość musi być czyniona za całe życie, ale może być skrócona przez modlitwy tych, którzy jeszcze żyją na ziemi.

Czyściec nie jest wymieniony w Biblii, ale pojęcie to istnieje od wczesnych wieków Kościoła chrześcijańskiego. W XVI wieku w Kościele chrześcijańskim miały miejsce znaczne przewroty. Kościoły powstałe od tego czasu (kościoły protestanckie) nie posiadają tej wiary w czyściec.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.