Model ekonometryczny

modele ekonometryczne to modele statystyczne stosowane w ekonometrii. Model ekonometryczny określa statystyczną zależność, która uważa się za zachowaną między różnymi wielkościami ekonomicznymi odnoszącymi się do danego zjawiska Ekonomicznego. Model ekonometryczny może być wyprowadzony z deterministycznego modelu ekonomicznego, pozwalając na niepewność, lub z modelu ekonomicznego, który sam w sobie jest stochastyczny. Możliwe jest jednak również wykorzystanie modeli ekonometrycznych, które nie są związane z żadną konkretną teorią ekonomiczną.

prostym przykładem modelu ekonometrycznego jest taki, który zakłada, że miesięczne wydatki konsumentów są liniowo zależne od dochodów konsumentów w poprzednim miesiącu. Następnie model będzie składał się z równania

C T = A + b Y T − 1 + e t , {\displaystyle C_{t}=a+bY_{t-1}+e_{t},} C_{t}=a+by_{{t-1}}+e_{t},

gdzie Ct to wydatki konsumenta w miesiącu t, Yt-1 to dochód w poprzednim miesiącu, a et jest błędnym terminem określającym zakres, w jakim model nie może w pełni wyjaśnić zużycia. Następnie jednym z celów ekonometrii jest uzyskanie szacunków parametrów a i b; te szacunkowe wartości parametrów, gdy są używane w równaniu modelu, umożliwiają przewidywanie przyszłych wartości konsumpcji, które mogą być uzależnione od dochodów z poprzedniego miesiąca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.