Jak uzyskać kopię żywego zaufania w Kalifornii

żywe zaufanie jest mechanizmem prawnym, za pomocą którego twórca lub grantor może przenieść własność niektórych aktywów na zaufanie, które ma być zarządzane przez powiernika w imieniu beneficjenta. Grantor i powiernik są często tą samą osobą za życia grantor. Jednak grantor musi wyznaczyć następcę powiernika do zarządzania zaufaniem po śmierci. Kiedy grantor umiera, powiernik jest odpowiedzialny za dystrybucję aktywów trustu wśród beneficjentów zgodnie z umową powierniczą. Kiedy zaufanie staje się nieodwołalne, beneficjenci mają pewne prawa, w tym prawo do uzyskania kopii zaufania.

mężczyzna w średnim wieku patrzy na laptopa i przegląda dokumenty

Jeśli jesteś beneficjentem żywego zaufania w Kalifornii, wykonaj następujące kroki, aby uzyskać kopię zaufania.

Zbieraj dokumenty identyfikacyjne.

aby udowodnić, że jesteś faktycznym beneficjentem trustu, powinieneś zebrać wszelkie dokumenty identyfikacyjne, takie jak paszport, akt urodzenia i Karta Ubezpieczenia Społecznego.

ustal, czy zaufanie jest nieodwołalne.

w Kalifornii beneficjent ma prawo do uzyskania kopii zaufania tylko wtedy, gdy przysługują mu prawa. Ich prawa wygasają, gdy zaufanie staje się nieodwołalne, co zwykle następuje po śmierci grantora. Powiernik nie jest zobowiązany do dostarczenia kopii zaufania beneficjentowi, jeśli zaufanie można odwołać. Z definicji odwołalne zaufanie może być nadal zmieniane lub anulowane, co oznacza, że beneficjent może być nadal dodawany lub usuwany.

poproś powiernika o kopię zaufania.

Po ustaleniu, że przysługują Ci prawa jako beneficjentowi, a zaufanie jest nieodwołalne, poproś powiernika o kopię zaufania. Więcej razy niż nie, powiernik chętnie dostarczy Ci kopię bez żadnych zastrzeżeń. Jeśli powiernik odmówi przekazania Ci kopii lub nie dostarczy Ci wszystkich dokumentów zaufania, przejdź do następnego kroku.

Wyślij list uwierzytelniony do powiernika.

gdy zaufanie staje się nieodwołalne, powiernik jest prawnie zobowiązany do dostarczenia kopii wszystkim wyznaczonym beneficjentom w ciągu 60 dni, zgodnie z kalifornijskim kodeksem spadkowym sekcja 16061.7. Obejmuje to wszystkie dokumenty zaufania, w tym wszelkie zmiany.

w uwierzytelnionym piśmie podaj swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz podstawę prawną żądania kopii zaufania, w tym odpowiednie prawo uprawniające Cię do kopii. Mądre może być również uwzględnienie prawa do złożenia petycji w sądzie spadkowym, jeśli powiernik nadal odrzuca Twoją prośbę.

Złóż wniosek do sądu spadkowego.

Jeśli powiernik nadal nie dostarczył Ci kopii zaufania, możesz złożyć petycję w sądzie spadkowym. Sąd spadkowy może nakazać powiernikowi dostarczenie kopii zgodnie z sekcją 16061.7. W swojej petycji możesz zażądać od sądu spadkowego również nakazania powiernikowi uiszczenia wszystkich opłat adwokackich i kosztów związanych z petycją.

Jeśli chcesz uzyskać kopię living trust w Kalifornii, musisz najpierw dowiedzieć się, czy masz do tego uprawnienia. Jeśli tak, możesz wykonać te kroki, wraz z dodatkowymi lokalnymi wytycznymi, aby poprosić o ich kopię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.