jak utworzyć listę rozwijaną w programie Excel

potrzebujesz dodać listę rozwijaną do arkusza kalkulacyjnego? Może to być przydatne w przypadku formularzy, arkuszy śledzenia i innych.

najprostszym sposobem utworzenia listy rozwijanej w programie Excel 2013/2016 jest wyświetlanie wyborów w oknie dialogowym. Ta metoda działa najlepiej, jeśli zamierzasz utworzyć tylko kilka komórek z rozwijanymi listami, ponieważ aby zmienić wybory, musisz zmodyfikować każdą komórkę, w której się pojawi. Ale w prostych sytuacjach jest to świetna metoda.

wykonaj kroki opisane w powyższym filmie lub:

  1. na karcie Dane wybierz sprawdzanie poprawności danych.
  2. kliknij sprawdzanie poprawności danych na rozwijanej liście.
  3. w oknie dialogowym wybierz opcję Lista z rozwijanego menu Zezwalaj.
  4. w polu Źródło wpisz opcje, które chcesz umieścić w rozwijanym menu, oddzielone przecinkami. (Uwaga: pozostaw zaznaczone „Ignoruj puste”, jeśli chcesz, aby puste komórki były dozwolone.)
  5. kliknij OK.

teraz użytkownicy arkuszy kalkulacyjnych zostaną poproszeni o wybranie z rozwijanego menu podczas wprowadzania danych do tej komórki. Skopiuj puste pole do innych komórek, aby dołączyć tam rozwijane menu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.