Immunoterapia raka płuc

immunoterapia jest najnowszym podejściem do leczenia raka płuc . Niektórzy ludzie z zaawansowanymi nowotworami płuc mieli bardzo znaczny skurcz ich nowotworów, który trwa przez długi czas. Z drugiej strony, nie wszystkie nowotwory płuc reagują na to leczenie. Istnieje wiele różnych rodzajów raka płuc, i duże różnice między nowotworów każdej osoby. Badania mają na celu dowiedzieć się, dlaczego niektóre nowotwory płuc reagują na immunoterapię lepiej niż inne i jak znaleźć najlepszą terapię dla każdego nowotworu.

w raku płuc, immunoterapia została zatwierdzona tylko dla większości typów niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) i prawdopodobnie wkrótce zostanie zatwierdzona dla drobnokomórkowego raka płuc. Wszystkie inne możliwości leczenia immunoterapii są dostępne w ramach badań klinicznych. Dane zaczynają pokazywać obiecujące dla immunoterapii z drobnokomórkowym rakiem płuca (SCLC).

Jeśli jesteś zainteresowany immunoterapią, porozmawiaj z lekarzem o swoich możliwościach.

rodzaje immunoterapii

inhibitory punktów kontrolnych układu odpornościowego

układ odpornościowy ma zabezpieczenia, aby zapobiec atakowaniu zdrowych komórek. Zabezpieczenia te nazywane są punktami kontrolnymi. Spowalniają lub zatrzymują atak układu odpornościowego, gdy zagrożona jest zdrowa tkanka. Niektóre nowotwory nauczyły się, jak aktywować te punkty kontrolne, aby uniknąć ataku. Nowe leki, zwane inhibitorami punktów kontrolnych, mają na celu wyłączenie tych punktów kontrolnych i pomoc organizmowi w walce z rakiem.

inhibitory PD-1 i PD-L1

większość pacjentów otrzymujących dzisiaj immunoterapię ma zaawansowaną chorobę (przerzutową) i stosuje jeden z dwóch rodzajów inhibitorów punktów kontrolnych: inhibitory PD-1 i PD-L1. Inhibitory te są przeciwciałami, które powstrzymują nowotwór od wyłączania komórek T („żołnierze” układu odpornościowego). Gdy komórki nowotworowe używają punktu kontrolnego PD-L1, aby zamknąć komórki T, mogą „ukryć” się przed układem odpornościowym. Przeciwciała te blokują komórkom nowotworowym korzystanie z tego punktu kontrolnego, więc nie są ” ukryte.”Dzięki temu komórki T mogą znaleźć i zabić komórki nowotworowe.

 • w 2015 r.nivolumab (Opdivo®) był pierwszym inhibitorem PD-1 zatwierdzonym do leczenia raka płuc. Leczenie to stosuje się u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC), którzy nie reagują już po chemioterapii i terapii celowanej EGFR lub ALK (jeśli ich guz ma te mutacje genetyczne). Jest również zatwierdzony do raka pęcherza moczowego, czerniaka, raka nerki i raka głowy i szyi.
 • Pembrozulimab (Keytruda®) może być stosowany u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płucnym, z wynikiem ujemnym na EGFR i ALK oraz pozytywnym na PD-L1. Jeśli masz już chemię, może być stosowany do NSCLC, że testy pozytywne dla PD-L1, bez względu na to, co EGFR i alk status. Może być również stosowany z chemioterapią w leczeniu NSCLC, które testy negatywne do PD-L1. Lek ten jest również stosowany w przypadku każdego guza, który testuje pozytywnie na MSI – H lub dMMR i niektóre inne nowotwory, takie jak rak głowy i szyi, chłoniak Hodgkina i czerniak.
 • Atezolizumab (Tecentriq®):
  • jest stosowany w zaawansowanym nie-płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym raku płuc, który jest EGFR-lub ALK –
  • jest stosowany w zaawansowanym NSCLC, dla którego chemioterapia platyny nie działa lub przestała działać (a jeśli EFGR+ lub ALK+, terapia celowana nie działa lub przestała działać)
  • jest stosowany w zaawansowanym drobnokomórkowym raku płuc
  • ten lek jest często podawany w tym samym czasie, co leki chemioterapeutyczne karboplatyna, paklitaksel lub etopozyd. Może być podawany z bevacizumub, lekiem, który wpływa na wzrost naczyń krwionośnych
 • Durvalumab (imfinzi™) jest zatwierdzony, gdy NSCLC nie może być usunięty chirurgicznie i zareagował na chemioradiację.

inhibitory CTLA-4

leki te działają poprzez aktywację komórek T, które mogą wyszukiwać i niszczyć komórki nowotworowe. Ipilimumab (Yervoy®) jest zatwierdzony do leczenia zaawansowanego czerniaka. Jest również badany w wielu innych nowotworów, w tym niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) i drobnokomórkowego raka płuc (SCLC). W NSCLC, jest badany z chemioterapii i innych immunoterapii. Tremelimumab jest kolejnym testowanym inhibitorem CTLA – 4.

szczepionki terapeutyczne

szczepionki przeciwnowotworowe mają na celu „nauczenie” komórek T odpowiedzi na specyficzne antygeny nowotworowe. Kilka z nich jest testowanych w badaniach klinicznych nad rakiem płuc. Obecne badania sprawdzają, czy szczepionki mogą opóźnić lub zapobiec nawrotowi raka. Może to pomóc pacjentom, u których rak płuc jest w grupie wysokiego ryzyka nawrotu lub rozprzestrzenienia się. Istnieją również badania w leczeniu osób z zaawansowaną chorobą. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów immunoterapii, szczepionki są nadal nowym podejściem.

Jeśli jesteś zainteresowany leczeniem szczepionką przeciwko rakowi płuc, porozmawiaj z lekarzami o możliwościach badań klinicznych.

adopcyjna terapia limfocytów T

w adopcyjnej terapii limfocytów T komórki T są usuwane od osoby z rakiem, zabierane do laboratorium i modyfikowane. Po powrocie do osoby, te zmodyfikowane komórki T mogą znaleźć i zniszczyć raka. Jest to obecnie testowane w kilku rodzajach raka, w tym płuc. Jeden rodzaj adoptywnej terapii limfocytów T, CAR T cell therapy, jest zatwierdzony do leczenia niektórych rodzajów białaczki i chłoniaka.

informacje na temat samochodu T znajdują się w naszej broszurze.

przyszłość immunoterapii raka płuc

nowe podejście do leczenia dzięki nowej wiedzy o tym, jak układ odpornościowy współdziała z rakiem, oferuje nadzieję i robi ogromną różnicę dla pacjentów z rakiem płuc

istnieje ogromne podekscytowanie potencjałem immunoterapii, aby poprawić jakość życia pacjenta, dłużej. Jeszcze jest jeszcze wiele do zrobienia i wiele do nauczenia się na temat tych zabiegów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.