egzaminy z biologii 4 u

wici bakteryjnej

Fig 1: wici bakteryjnej

struktura typowego wici jest pokazana na Fig 1. Włókno białkowe, składające się z białka flagellin, jest przymocowane do wału białkowego, który przechodzi przez tuleję w zewnętrznej błonie i przez otwór w warstwie peptydoglikanowej do pierścieni białka zakotwiczonych w ścianie komórkowej i błonie plazmatycznej, podobnie jak pierścienie łożysk kulkowych. Wał działa, gdy wewnętrzny pierścień białkowy przymocowany do wału obraca się względem zewnętrznego pierścienia przymocowanego do ściany komórkowej. Pierścień wewnętrzny jest kanałem jonowym H+, pompą protonową, która wykorzystuje przejście do ogniwa do zasilania ruchu pierścienia wewnętrznego do zewnętrznego.

wić Gram-dodatnia i Gram-ujemna

ryc. 2: wić Gram-dodatnia i Gram-ujemna

różnica między: Prokaryotic flagella and Eukaryotic flagella
Bacterial flagella
(Prokaryotic Flagella)

Eukaryotic flagella
Smaller and simple structure
Larger and complex structure
Made up of protein flagellin (53KDa subunit).
Tubulin (9+2 microtubule arrangement)
Rotatory movement.
Bending movement.
Proton driven.
ATP driven.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.