Disiarczek żelaza (FeS2) Semiconductors

Written by AZoMAug 14 2013

tematy objęte

opis
zastosowania
właściwości chemiczne
właściwości elektryczne
właściwości termiczne, mechaniczne i optyczne
informacje o bezpieczeństwie

opis

disiarczek żelaza jest sześciennym związkiem chemicznym o wzorze FeS2. Zwykle występuje w połączeniu z innymi siarczkami lub tlenkami w skałach metamorficznych, skałach osadowych i żyłach kwarcowych. Jest ciemnoszary do czarnego koloru, a także ma metaliczny połysk i ostry zapach.

zastosowania

disiarczek żelaza znajduje zastosowanie w następujących obszarach:

  • litowo-metaliczne baterie siarczkowe
  • związki do formowania
  • produkcja kwasu siarkowego
  • recykling baterii
  • Fotowoltaika Słoneczna.

właściwości chemiczne

właściwości chemiczne disiarczku żelaza podano w poniższej tabeli:

właściwości chemiczne
Wzór chemiczny FeS2
masa cząsteczkowa 87.91
CAS No. 1317-37-9
Group Iron – 8
Sulfur – 16
Crystal Structure Cubic
Lattice Constant 5.4175 Å

Electrical Properties

The electrical properties of iron disulfide are provided in the table below:

właściwości elektryczne
wewnętrzne stężenie nośnika 1 x1019 cm-3
szczelina pasma 0.95 EV

właściwości termiczne, mechaniczne i optyczne

właściwości termiczne, mechaniczne i optyczne disiarczku żelaza przedstawiono w poniższych tabelach:

Thermal Properties
Decomposition Temperature 600°C
Heat of Vaporization 18.67 kJ/mol
Mechanical Properties
Density 5.02 g/cm3
Melting Point 1194°C
Mohs Hardness 6.3
Optical Properties
Refractive Index 1.56

Safety Information

Zwroty bezpieczeństwa

Safety Information
Risk Phrases R32 – Contact with acids liberates very toxic gas
R36 – Irritating to eyes
R37 – Irritating to respiratory system
R38 – Irritating to skin.
S 26 – W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 36 – Nosić odpowiednią odzież ochronną
S 37 – Nosić odpowiednie rękawice
s 39 – nosić ochronę oczu/twarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.