Cesarstwo Niemieckie

Cesarstwo Niemieckie lub cesarskie Państwo Niemiec, zwane również cesarskimi Niemcami, II Rzeszą, Kaiserreich, a także po prostu Niemcami, to okres Rzeszy Niemieckiej od zjednoczenia Niemiec w 1871 roku do rewolucji listopadowej w 1918 roku, kiedy Rzesza Niemiecka zmieniła formę rządu z monarchii na Republikę.
powstała 18 stycznia 1871 roku, kiedy państwa południowoniemieckie, z wyjątkiem Austrii, przystąpiły do Konfederacji północnoniemieckiej i weszła w życie nowa konstytucja, zmieniająca nazwę kraju związkowego na Cesarstwo Niemieckie I wprowadzająca tytuł cesarza niemieckiego dla Wilhelma I, króla Prus z Rodu Hohenzollernów. Berlin pozostał jego stolicą, a Bismarck, Minister-prezydent Prus, został Kanclerzem, szefem rządu. W związku z tymi wydarzeniami Konfederacja Północnoniemiecka pod wodzą Prusów i jej sojusznicy z południowych Niemiec byli nadal zaangażowani w wojnę francusko-pruską.
Cesarstwo Niemieckie składało się z 26 państw, z których większość była rządzona przez rodziny królewskie . Obejmowały one cztery królestwa, sześć wielkich księstw, pięć księstw, siedem księstw, trzy wolne miasta hanzeatyckie i jedno terytorium cesarskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.