a LOCATION THEORY FOR RURAL SETTLEMENT

streszczenie

zaproponowano teorię lokalizacji osadnictwa wiejskiego, która wyjaśni zmiany rozkładu osadnictwa w czasie. Dla osadnictwa wiejskiego postuluje się szereg procesów przestrzennych podobnych do tych występujących w badaniach ekologii roślin. Istnieją trzy fazy: kolonizacja, przez którą rozszerza się zajmowane terytorium ludności; rozprzestrzenianie się, przez które zwiększa się gęstość osadnictwa z tendencją do rozproszenia na krótkich dystansach; i konkurencja, proces, który wytwarza regularność w strukturze osadnictwa, gdy mieszkańcy wsi znajdują się w wystarczającej liczbie, aby konkurować o przestrzeń. Badania empiryczne w okresie dziewięćdziesięciu lat (1870-1960) w sześciu hrabstwach Iowa ujawniają, że spodziewany wzrost regularności występuje. Efekty te są mierzone przez dopasowanie rozkładu Poissona, ujemnego dwumianu i regularnego rozkładu Poissona do spisów kwadrat map osadów. Wariancja – średnie współczynniki zmniejszały się z czasem wraz ze zmianami w gospodarce rolnej, wymagając mniejszej liczby, ale większych gospodarstw. Ujemny dwumian najlepiej pasuje do wczesnych, bardziej skupionych rozkładów, podczas gdy regularna seria Poissona najlepiej pasuje do najnowszych danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.