Waarom open huis op School belangrijk is

Het is jammer, maar het is waar dat hoe hoger het cijfer, hoe minder ouders verschijnen op Open Huis en andere informatiebijeenkomsten. De meeste kleuterschool en eerste klas gebeurtenissen worden goed bezocht door ouders. Tegen de tijd dat een kind een paar jaar op school is geweest, is de aanwezigheid van de ouders gedaald. Als ouders betrokken zijn bij andere schoolactiviteiten — zoals een band — geloven ze soms dat ze geen behoefte hebben om de open huis-achtige functies bij te wonen.

de school en de leerkrachten bereiden zich echter wel voor op deze evenementen, en ik moedig u aan om de volgende keer een andere ouder bij te wonen en uit te nodigen. Onderzoek heeft keer op keer aangetoond dat de scholen die het meest succesvol zijn, een hoog percentage ouderbetrokkenheid hebben. Woon vergaderingen bij waarin je geà nteresseerd bent en zoek dan organisaties binnen de school. Als uw kind geà nteresseerd is of deelneemt aan activiteiten zoals band, sport of een andere naschoolse activiteit, wilt u die groep mogelijk ondersteunen.

het feit dat uw dochter “gekrenkt” was, was te wijten aan het feit dat u de enige ouder was en niet aan uw interesse in haar school. Zoek uit wat voor betrokkenheid de ouders van haar vrienden hebben. Het is vrij typisch dat middelbare scholieren liever zouden hebben dat hun ouders niet in het openbaar werden gezien. Schrik niet. Blijf je dochter vertellen dat je geïnteresseerd bent in alles over haar, en toon Haar je steun.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.