voor en na foto’ s

Wat is BELOTERO BALANCE®?
BELOTERO BALANCE is een injectie op recept die is goedgekeurd voor het tijdelijk gladstrijken en opvullen van matige tot ernstige nasolabiale plooien (de plooien of rimpels die van de zijkant van de neus naar de hoek van de mond gaan).

belangrijke veiligheidsinformatie voor BELOTERO BALANCE

wie mag BELOTERO BALANCE niet gebruiken?
BELOTERO BALANCE mag niet worden gebruikt bij patiënten met een voorgeschiedenis van of aanwezigheid van meerdere of ernstige allergieën, waaronder patiënten met een voorgeschiedenis van anafylaxie. BELOTERO BALANCE mag niet worden gebruikt bij patiënten met allergieën voor grampositieve bacteriële eiwitten.

Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over BELOTERO BALANCE?introductie van BELOTERO BALANCE in de vasculatuur kan leiden tot embolisatie, occlusie van de bloedvaten, ischemie of infarct. Wees extra voorzichtig bij het injecteren van zachte weefselvullers, injecteer bijvoorbeeld het product langzaam en oefen zo min mogelijk druk uit. Zeldzame maar ernstige bijwerkingen geassocieerd met de intravasculaire injectie van vullers van weke delen in het gezicht zijn gemeld en omvatten tijdelijke of permanente visusstoornissen, blindheid, cerebrale ischemie of hersenbloeding, leidend tot beroerte, huidnecrose en schade aan onderliggende gezichtsstructuren. Stop onmiddellijk met de injectie als een patiënt een van de volgende symptomen vertoont, waaronder veranderingen in het gezichtsvermogen, tekenen van een beroerte, verbleken van de huid of ongewone pijn tijdens of kort na de procedure. Patiënten moeten onmiddellijk medische hulp krijgen en eventueel worden beoordeeld door een geschikte specialist in de gezondheidszorg indien een intravasculaire injectie optreedt.

zoals bij alle voorvallen waarbij een injectie via de huid plaatsvindt, bestaat er een risico op infectie. Laserbehandelingen of chemische peelings of andere behandelingen die de huid beïnvloeden kunnen het risico op infectie verhogen. Gebruik BELOTERO BALANCE niet als u een huidontsteking of een huidinfectie heeft. Niet gebruiken totdat de infectie is genezen.

patiënten die BELOTERO BALANCE krijgen, kunnen een reactie op de injectieplaats hebben. Deze reacties kunnen ontsteking omvatten en duren meestal minder dan zeven dagen.

gedurende ongeveer 24 uur na de behandeling, :

  • inspannende activiteit
  • uitgebreide blootstelling aan zon of warmte
  • aspirine of niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen
  • alcoholische dranken

blootstelling aan een van de bovenstaande stoffen kan tijdelijke roodheid, zwelling en/of jeuk op de injectieplaats veroorzaken.

Het is niet bekend hoe Belotero BALANCE zal werken in andere delen van het gezicht dan de smile lines. Het is niet bekend hoe BELOTERO BALANCE zal werken bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven of bij mensen jonger dan 21 jaar.

Wat moet ik mijn arts vertellen vóór injecties met BELOTERO BALANCE?

vertel het uw arts als u geneesmiddelen gebruikt die de bloedstolling beïnvloeden, zoals aspirine, een NSAID of warfarine. Deze geneesmiddelen kunnen u een verhoogd risico geven op blauwe plekken of bloedingen op de plaats van de behandeling. Vertel het uw arts als u een huidreactie heeft zoals koortsblaasjes, cysten, puistjes, huiduitslag, netelroos of een infectie. De behandeling met BELOTERO BALANCE moet worden uitgesteld totdat de reactie is verdwenen. Vertel het uw arts als u geneesmiddelen gebruikt die uw immuunsysteem beïnvloeden.

Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen van BELOTERO BALANCE?

de meest voorkomende bijwerkingen die werden gezien in klinische onderzoeken met BELOTERO BALANCE waren zwelling, blauwe plekken, roodheid, verharding van de huid, pijn, kleurverandering of jeuk. Andere bijwerkingen die zijn opgetreden in klinische onderzoeken naar BELOTERO BALANCE zijn hoofdpijn, zwelling van de zijkant van de neus, matige koortslip, gevoelloosheid van de lippen en droge lippen. De bijwerkingen waren vaak licht tot matig van aard en verdwenen vaak binnen 7 dagen.

informatie over bijwerkingen van BELOTORO BALANCE na het markttoezicht is opgenomen in de bijsluiter (PI) en de Patiënteninformatiegids (PIG) op basis van een beoordeling van de ernst en een mogelijk causaal verband met BELOTERO BALANCE. Zie de PI en het varken beschikbaar op www.belotero.com voor een volledige lijst van deze evenementen.

belangrijk: voor volledige veiligheidsinformatie en instructies voor gebruik, zie www.belotero.com of bel MyMerz Solutions op 1-844-469-6379.

RX alleen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.