The semantics of evolutionary adaptation: clarification and evaluation

ABSTRACT

a complex terminology developed around the evolutionary concept of adaptation. Een definitie van adaptatie is synoniem met adaptieve evolutie en duidt op een proces van populatieverandering gedreven door natuurlijke selectie wat resulteert in individuen die beter in staat zijn om te overleven en te reproduceren in een bepaalde omgeving (in vergelijking met de bevolking voordat het proces begon). Dit plaatst aanpassing op een hypothetisch eindpunt in een tijdsvolgorde en kan moeilijk te gebruiken zijn omdat de fenotypische samenstelling van vroegere, niet-aangepaste populaties onbekend is. Verrijzenisexperimenten kunnen echter vergelijkende gegevens opleveren over populaties voor en na aanpassing. Het proces van aanpassing is een uitvloeisel van de goed beschreven voorschriften van natuurlijke selectie die in leerboeken worden gevonden. De aanpassing wijst ook om het even welke eigenschap aan die de geschiktheid van een organisme ten opzichte van individuen verhoogt die het missen. Dit “alle of geen” concept van aanpassing beperkt het nut ervan omdat de meeste eigenschappen kwantitatief zijn. Bladpubescentie, een kwantitatieve eigenschap die fenotypische en genetische variatie in plantensoorten laat zien, wordt gebruikt om adaptieve waarde en betekenis te illustreren. De historische toepassing van aanpassing heeft zich van individuen aan populaties aan species en omvatte moleculaire en fenotypic eigenschappen. Hoewel exaptatie en maladaptatie enig heuristisch nut hebben, kan ‘pre-adaptatie’ het beste worden vermeden omdat het geen adaptieve evolutie weerspiegelt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.