The Jonas Scholars Program-Evaluation of a decade-long program to advance doctoral-prepared nurses

Background: The Jonas Scholars Program of Jonas Nursing& Veterans Healthcare aims to advance the pipeline of doctoral-prepared, research-focused, and practice-focused faculty through student financial support and leadership training.

doel: programma-evaluatie van het Jonas Scholars-programma. We beschrijven het bereik van het programma in de loop van de tijd, geleerde kenmerken, en verslag over afgestudeerde geleerden die momenteel werkzaam zijn in de faculteit en klinische posities.

Method: Retrospective analysis of administrative records from the Jonas Scholars Program spaning 2008 to 2016.

bevindingen: het Jonas Scholars-programma is sinds de oprichting aanzienlijk gegroeid. Van 2008 tot 2016, een totaal van 1.032 promovendi aan 174 universiteiten in de Verenigde Staten hebben financiële steun ontvangen via het programma. Wetenschappers hebben een gemiddelde leeftijd van 38 en bijna twee derde is ingeschreven in een onderzoeksgericht PhD-programma. De meeste afgestudeerde wetenschappers waarvoor gegevens beschikbaar zijn zijn voornamelijk faculteit in verpleegkunde scholen 185 (30.7%), het verstrekken van directe patiëntenzorg 171 (28.4%), of het uitvoeren van onderzoek 118 (19.8%).

discussie: het Jonas Scholars programma ondersteunt de pijplijn van een jongere generatie van Doctoraal voorbereide verpleegkundigen die faculteit zijn in scholen voor verpleegkunde, het verstrekken van directe patiëntenzorg en het uitvoeren van onderzoek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.