Shakespeare ‘ s sonnetten

qua structuur heeft een sonnet van Shakespeare 14 regels en is geschreven in jambische pentameter. Dit betekent dat het 3 kwatrijnen heeft (4 regelrubrieken) en één heroïsch couplet. Het rijmschema is daarom abab (kwatrijn 1), cdcd (kwatrijn 2), efef (kwatrijn 3) en gg (heldhaftig couplet).

net als een Petrarchiaans sonnet presenteert Shakespeare meestal een probleem in het eerste octet (8 regels) en een oplossing in de sestet (6 regels) met een volta (een beurt) in regel 9 die van probleem naar oplossing overgaat.

Er zijn enkele uitzonderingen op deze uitsplitsing. Soms kan alleen de couplet de oplossing bevatten. In Sonnet 116, bijvoorbeeld, geeft Shakespeare de oplossing vroeg (“it is an ever fixed mark”) en ontwikkelt zijn antwoord in het hele sonnet. In ieder geval behandelen de meeste Sonnetten van Shakespeare de thema ‘ s van de eeuwigheid (van kunst en kunstenaar). Hier is een lijst met andere vragen die u uzelf kunt stellen:

1. Wat gebeurt er in elk kwatrijn? Zijn er verschuivingen tussen elk kwatrijn? Bouwen de kwatrijnen op elkaar?

2. Welk doel dient de couplet? Is het een conclusie, of herhaalt het een boodschap in het sonnet, alleen in sterkere bewoordingen? Weerlegt het iets van de bovenstaande 12 regels? Welke finaliteit biedt het?

3. Begint het sonnet met een beeld of” scène ” uit de buitenwereld? Gebruikt het een uitgebreide metafoor?

4. Hoe vormt het sonnet een heelheid uit de som der delen? Wat is de algemene boodschap van de spreker? Resoneert deze boodschap in de interne en externe wereld?

ook, hier is wat ik heb van een set van killer lecture notes die ik in het verleden heb gebruikt: (zie onderstaande link)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.