reviewde centrale rol van RNA in de menselijke ontwikkeling en cognitie

Het lijkt erop dat de genetische programmering van mensen en andere complexe organismen de afgelopen 50 jaar verkeerd is begrepen, als gevolg van de aanname dat de meeste genetische informatie wordt verhandeld door eiwitten. Nochtans, bevat het menselijke genoom slechts ongeveer 20.000 eiwit-codeert genen, gelijkend in aantal en met grotendeels orthologe functies zoals die in nematoden die slechts 1000 somatische cellen hebben. In tegenstelling, neemt de omvang van niet-eiwit-codeert DNA met stijgende ingewikkeldheid toe, die 98,8% in mensen bereiken. De meerderheid van deze opeenvolgingen wordt dynamisch getranscribeerd, hoofdzakelijk in niet-eiwit-codeert RNAs, met tientallen zo niet honderdduizenden die specifieke uitdrukkingspatronen en subcellular plaatsen, evenals vele klassen van kleine regelgevende RNAs tonen. Het nieuwe bewijsmateriaal wijst erop dat deze RNAs de epigenetische Staten controleren die ontwikkeling onderbouwen, en dat velen in kanker en andere complexe ziekten ontregeld zijn. Bovendien blijkt dat dieren, met name primaten, plasticiteit hebben ontwikkeld in deze RNA regulerende systemen, vooral in de hersenen. Dus, het lijkt erop dat wat werd afgedaan als ‘junk’ omdat het niet werd begrepen, de sleutel bevat tot het begrijpen van menselijke evolutie, ontwikkeling en cognitie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.