Percussie van de milt

semilunaire ruimte van de Traube

grenzen:

  1. bovenzijde: linker 6e rib bovenzijde
  2. lateraal: linker midaxillaire lijn of linker voorste axillaire lijn
  3. onderzijde: linker costale marge

methode:

  1. positie van de patiënt: liggende met linkerarm lichtjes ontvoerd.
  2. Percuss: van mediaal naar lateraal

interpretatie: resonantie (normaal) en dofheid (splenomegalie)

  • ook: pleurale effusie of Massa in de maag kan dofheid in de ruimte van Traube veroorzaken.

Castell de methode

Patiënt positie: Rugligging

Percuss: In de laagste intercostale ruimte in de voorste oksel lijn (8ste of 9de)

Interpretatie:

  1. Klinkende percussie let op de vervaldatum of de volledige inspiratie: normaal
  2. Saai percussie let op vol inspiratie: splenomegalie

milt percussie
Top-left: Nixon ‘ s methode; rechtsboven: Traube de ruimte en Castell de methode; Onder: Miltvergroting

Nixon ‘ s methode

positie van de patiënt: rechter laterale decubitus (motivering: milt komt boven dikke darm en maag te liggen).

Percuss: begin met percusseren halverwege langs de linker costale marge en ga verder in een lijn loodrecht op de linker constale marge

interpretatie: bovengrens van dofheid >8 cm boven de costale marge: miltvergroting

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.