OIG Audit Report 05-37

De Criminal Investigative Division (CID) is de primaire component binnen de FBI die verantwoordelijk is voor het toezicht op FBI-onderzoeken naar traditionele misdaden zoals drugshandel en geweldsmisdrijven. Volgens de FBI heeft het CID in het boekjaar 2004 zijn organisatiestructuur herzien om beter rekening te houden met de huidige trends in criminele activiteiten.

overzicht van het CIO

het CIO behandelt vier tot acht van de nationale prioriteiten van de FBI (zie blz.2 in Hoofdstuk 1). De organisatiestructuur van het CID bestaat uit afdelingen, die verder zijn onderverdeeld in secties en eenheden die zich richten op specifieke misdaadgebieden. Voorafgaand aan de reorganisatie van het boekjaar 2004 bestond de structuur van het CID uit twee takken: (1) integriteit in overheids – /burgerrechten, financiële misdrijven, & operationele ondersteuning; en (2) drugs, georganiseerde misdaad, gewelddadige misdrijven en grote delinquenten, en Criminele Inlichtingen.18 de herstructurering omvatte een herschikking van secties en eenheden binnen twee nieuw benoemde takken: (1) Nationale misdaden, en (2) criminele onderneming. Bijlage 2-1, op de volgende bladzijde, geeft een overzicht van de huidige organisatiestructuur van het CIO.

in het algemeen bleven de afdelingen binnen elke branche intact na het herstructureringsproces. De afdeling geweldsmisdrijven werd echter verplaatst van de nieuwe afdeling Criminal Enterprise naar de afdeling National Crimes. Behalve deze verschuiving heeft de afdeling Nationale misdaden (voorheen de Integrity in Government/Civil Rights, Financial Crimes, & Operational Support Branch) geen verdere herzieningen ondergaan.

De Criminal Enterprise Branch ondervond meer significante veranderingen dan de National Crimes Branch. Een van de belangrijkste wijzigingen was de oprichting van de Americas Criminal Enterprise Section (Aces), die zich richt op drugs, bendes en grote diefstallen, en de Transnational Criminal Enterprise Section (Tces), die de georganiseerde misdaad blijft onderzoeken. Deze secties stonden voorheen bekend als de sectie drugs en georganiseerde misdaad (OC).

bewijsstuk 2-1
FBI CRIMINAL INVESTIGATIVE DIVISION
organigram

bron: Het organigram van de Criminal Investigative Division van de FBI van 25 oktober 2004

Criminal Enterprise Plan

naast de herstructurering van de Criminal Enterprise Branch kende ook een belangrijke verandering in het managementbeleid. In februari 2004 keurde de directeur van de FBI de uitvoering goed van het Criminal Enterprise Plan, een strategie die de aanzet gaf tot de herstructurering van het CID.19 in wezen, de Criminal Enterprise Branch geprobeerd om middelen te bundelen om de FBI in staat om effectiever te onderzoeken criminele ondernemingen.

het CID werkte voorheen met afzonderlijke teams die waren aangewezen om met behulp van een bepaald aantal middelen toezicht te houden op onderzoeken naar specifieke misdrijven. Echter, met verminderde criminele middelen, heeft de FBI zijn onderzoek gericht op hogere-dreiging doelen, in het bijzonder criminele ondernemingen organisaties. De FBI concludeerde dat de meeste van de huidige criminele ondernemingen niet eenvoudig kunnen worden aangepakt door het type misdaad, omdat deze organisaties meestal een verscheidenheid aan misdaden plegen. Daarom worden veldagenten niet langer specifiek toegewezen aan drugs, georganiseerde misdaad, grote diefstal of straatbendenonderzoeken. Vanaf het boekjaar 2005 worden deze middelen beschouwd als een allocatie – criminele onderneming genoemd – waardoor veldmanagers personeel kunnen toewijzen aan onderzoeken op basis van de behoeften van de zaak en een beoordeling van lokale bedreigingen.

volgens een senior Cid manager, het Criminal Enterprise Plan concept creëert een nieuwe mentaliteit voor de FBI. In het verleden hebben Special Agents in Charge (SAC) “burn rates” gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze agenten op het verwachte niveau gebruikten voor verschillende misdaadproblemen.20 echter, de FBI gemeld dat SACs constant gefrustreerd proberen om brandwonden te controleren, terwijl ook het aanvallen van de meest prominente bedreigingen van de criminaliteit. Het Criminal Enterprise Plan probeert om deze situatie te verlichten door het verstrekken van veldkantoren de flexibiliteit om middelen te gebruiken om poly-criminal enterprise operaties aan te vallen. Volgens hoge ambtenaren van het CID kunnen de managers van het veldbureau in het kader van de enterprise approach de verschillende facetten van een zaak beoordelen en agenten aanwijzen met de nodige ervaring en vaardigheden om het onderzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld, met behulp van de criminele enterprise resource aanpak om een straatbende betrokken bij diefstal, drugs, geweld en identiteitsdiefstal te onderzoeken, kan een veldkantoor een team met expertise in elk van die gebieden te ontwikkelen, vergelijkbaar met hoe de FBI creëert een interne task force.het Criminal Enterprise Plan was een belangrijke katalysator bij de herstructurering van het CID in die zin dat het eenheden en afdelingen van de FBI herschikt. Volgens de FBI, de aanpak in staat gesteld een meer vloeiende resource management aanpak van het aanpakken van criminele ondernemingen organisaties, waardoor FBI velddivisies flexibiliteit in de bestrijding van de traditionele misdaad problemen met minder middelen.

voetnoten
  1. bijlage II bevat het vorige organigram van het CIO.volgens de FBI is haar criminal enterprise theory of investigation – het opbouwen van een zaak tegen de gehele criminele organisatie-geen nieuw onderzoeksmodel; de innovatie bestaat in de manier waarop de FBI haar middelen bekijkt en gebruikt bij het beheren van criminele zaken.
  2. de FBI gebruikt de term “burn rate” om te verwijzen naar het verschil tussen toegewezen middelen en daadwerkelijk gebruikte middelen. Een “overburn” treedt op wanneer meer middelen worden gebruikt dan toegewezen. Op zijn beurt definieert de FBI “underburn” als het gebruik van minder middelen dan toegewezen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.