LDL-C Goal Attainment With Ezetimibe Plus Simvastatin Coadministration vs Atorvastatin or Simvastatin Monotherapy in Patients at High Risk of CHD

Abstract and Introduction

Aims: Vergelijking van het percentage patiënten met een hoog risico op coronaire hartziekten (CHD) dat de aanbevolen behandelingsdoelstelling van < 100 mg/dL voor de behandeling met lage dichtheid bereikt en de optionele LDL-C-doelstelling van < 70 mg/dL bij gelijktijdige toediening van ezetimibe en simvastatine (EZE/SIMVA) vs atorvastatine of simvastatine monotherapie.
patiënten: Patiënten met vastgestelde CHD of CHD-risico-equivalent volgens National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III) criteria met baseline LDL-C ≥ 130 mg/dL en triglyceriden (TG) ≤ 350 mg/dL.
methoden: een post-hoc analyse van 2 afzonderlijke studies beoordeelde het percentage hoogrisicopatiënten dat na 6 weken de LDL-C-doelen bereikte (< 100 en < 70 mg/dL) met de gebruikelijke aanbevolen aanvangsdoses van de volgende behandelingen: EZE/SIMVA (10/20 mg) vs atorvastatine (10 mg) of simvastatine (20 mg). Afhankelijk van de studie werd EZE/SIMVA 10/10 of 10/40 mg ook vergeleken met atorvastatine 10 mg of simvastatine 20 mg. De procentuele verandering in andere lipidenparameters van baseline tot het eindpunt van het onderzoek werd ook onderzocht.
resultaten: in beide onderzoeken was het percentage patiënten dat een LDL-C van < 100 mg/dL bereikte significant (P < .001) hoger voor EZE / SIMVA 10/10, 10/20 of 10/40 mg vs atorvastatine 10 mg of simvastatine 20 mg na 6 weken. Het percentage dat het optionele LDL-C-behandelingsdoel van < 70 mg/dL bereikte, was ook significant hoger met EZE / SIMVA in vergelijking met atorvastatine of simvastatine. De procentuele reductie in LDL-C was significant (P < .001) groter bij alle doses EZE/SIMVA (46% tot 59%) vergeleken met atorvastatine 10 mg (37%) of simvastatine 20 mg (38%) monotherapie na 6 weken. Veranderingen in andere lipidenparameters waren consistent gunstig voor Eze/SIMVA Versus statine monotherapie. Alle behandelingen werden in beide studies goed verdragen.
conclusie: Patiënten met een hoog risico op CHZ hebben meer kans om de LDL-C-behandelingsdoelstellingen te bereiken met de gebruikelijke aanbevolen startdosering van Eze/SIMVA (10 of 20 mg) therapie dan met atorvastatine (10 mg) of simvastatine (20 mg) monotherapie.

ondanks de schat aan gegevens uit klinische studies en behandelingsrichtlijnen die de klinische voordelen van lipidenverlagende behandelingen beschrijven, bereiken veel patiënten met een hoog risico op CHD de behandelingsdoelstelling voor lipoproteïnecholesterol met lage dichtheid (LDL-C) (<100 mg/dL) niet op lipidenverlagende therapieën. Selectie van therapieën, onvoldoende werkzaamheid van startdoses van lipidenverlagende therapieën, slechte therapietrouw van de patiënt en terughoudendheid van de patiënt/arts om te titreren naar hogere doses statines of andere lipidenverlagende geneesmiddelen vanwege veiligheidsrisico ‘ s behoren tot de verklaringen voor het tekort in het bereiken van de LDL-C-doelstelling. Bovendien heeft het National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III) onlangs een lager en agressiever LDL-C-streefcijfer van minder dan 70 mg/dL aanbevolen als therapeutische optie voor patiënten met een zeer hoog risico. Daarom zijn effectievere lipidenverlagende therapieën nodig om de vastgestelde LDL-C-doelstelling (< 100 mg/dL) en de nieuwe, optionele LDL-C-behandelingsdoelstelling (< 70 mg/dL) te bereiken.

De combinatietablet met ezetimibe en simvastatine (EZE / SIMVA) is een cholesterolverlagend middel dat het cholesterolmetabolisme beïnvloedt via twee verschillende werkingsmechanismen: remming van de cholesterolabsorptie in de darm en remming van de cholesterolsynthese in de lever. Gelijktijdige toediening van EZE/SIMVA is werkzamer gebleken voor het verlagen van LDL-C en het verhogen van het percentage patiënten dat NCEP-ATP III LDL-C behandelingsdoelen bereikt dan vergelijkbare of hogere doses atorvastatine of simvastatine monotherapie.

daarom was het doel van deze analyse om het percentage patiënten met een hoog risico op CHD die LDL-C-doelen bereikten te vergelijken met de gebruikelijke aanbevolen startdosis van de duale therapie met EZE/SIMVA Versus die van atorvastatine of simvastatine monotherapie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.