Hospital ambulatory medicine: A leading strategy for Internal Medicine in Europe

Het Aanpakken van de huidige ramkoers tussen groeiende vraag naar gezondheidszorg, stijgende kosten en beperkte middelen is een uiterst complexe uitdaging voor de meeste gezondheidszorgstelsels wereldwijd. Gezien de consensus dat deze kritieke realiteit onhoudbaar is vanuit personeel, consumenten en financiële vooruitzichten, was ons doel om het officiële standpunt en de aanpak van de werkgroep professionele kwesties en kwaliteit van de zorg van de Europese federatie van Interne Geneeskunde (EFIM) te beschrijven, om internisten aan te moedigen om een grondige herontwerpen van operationele ziekenhuisprocedures te leiden door de implementatie van innovatieve ziekenhuis ambulante zorgstrategieën. Onder deze, we omvatten poliklinische en ambulante zorg strategieën, snelle diagnostische eenheden, ziekenhuis-at-home, observatie eenheden en dagopvang ziekenhuizen. De overgang van traditionele intramurale zorg op basis van bed naar ambulante zorg in het ziekenhuis kan de patiëntstroom optimaliseren, de druk op de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden verlichten door ziekenhuisopnames te vermijden en onnodige ziekenhuisverblijven te verkorten, in het ziekenhuis opgelopen complicaties verminderen, de capaciteit van ziekenhuizen met geringe structurele Investeringen vergroten, de efficiëntie verhogen en patiënten een breder, geschikter en tevredener spectrum van leveringsopties bieden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.