Help uw dronken rijden verdediging zaak met zes eenvoudige stappen

een docket call of agenda call is een administratieve discussie tussen de rechter en alle partijen over de planning van de processen en pre-trial hoorzittingen.

De Feiten van uw zaak worden niet gepresenteerd en er worden doorgaans geen getuigen of ander bewijs gepresenteerd tijdens deze hoorzittingen. Als de rechtbank echter uw aanwezigheid in de rechtbank vereist, moet u de procedure doorlopen terwijl de aanklager, de rechter en alle advocaten die verschillende partijen vertegenwoordigen, de komende gerechtelijke agenda bespreken.

ten slotte, in het geval dat onderhandelingen met de officier van Justitie of moties voorafgaand aan het proces niet leiden tot een oplossing van uw zaak, de volgende stap in het proces zal uw proces.

verrassend genoeg weet uw advocaat mogelijk geen precieze datum waarop uw proces zal beginnen, omdat de rechtbank zoveel zaken probeert aan te passen als de tijd toestaat.

u moet klaar zijn om door te gaan naar het proces op elk moment dat uw zaak is gepland voor een van deze proefweken. Uw advocaat en al uw getuigen moeten ook klaar zijn om te gaan, en vaak met zeer korte termijn.

Dit betekent dat u flexibel moet zijn en u beschikbaar moet stellen om aanwezig te zijn in de rechtbank als uw advocaat belt. Voor sommige soorten werkgelegenheid is dit een taak die onmogelijk of uiterst moeilijk is.

nog lastiger voor u, als uw proef helemaal niet voorkomt tijdens de week waarin u voor het eerst bent gepland, bent u mogelijk de hele week “on call” geweest. Werkgevers begrijpen niet of werken niet goed met dergelijke voorlopige planning van verplichte juridische zaken.

begrijp dat, behalve de rechter bewust te maken van de werkmoeilijkheden waarmee u te maken hebt, uw DUI-DWI advocaat weinig controle of autoriteit heeft om enige aanpassing van uw werkschema te eisen.

gezien al het bovenstaande is het mogelijk dat u gedurende het jaar na uw arrestatie tot twee weken vrij van werk moet kunnen nemen. Sommige zaken kunnen worden behandeld zonder u in sommige rechtbanken, of anderen kunnen worden ingesteld voor een vaste datum zo veel als een maand of twee van tevoren. Anderen kunnen worden beperkt tot een bepaalde week, maar niet verzekerd te worden bereikt op een bepaalde dag.

voor de meeste mensen betekent dit mogelijk het opgeven van uw volledige betaalde vakantietijd voor het jaar. Als gegeven de keuze tussen het nemen van onbetaalde vakantiedagen vrij van het werk en het gebruik van uw betaalde dagen, rekening houdend met de kosten die u geconfronteerd, kan het beter voor u om af te zien van andere vakantie en gebruik maken van uw betaalde “verlof” dagen om uw juridische problemen op te lossen.

taakstraf is een goede zaak om te doen in afwachting van uw berechting onder invloed van rijden.

De meeste DUI-DWI statuten vereisen enige taakstraf als onderdeel van hun verplichte strafregeling. Deze statuten vereisen een “minimum” aantal uren, afhankelijk van of uw overtreding is een eerste, tweede of volgende overtreding binnen de verboden “terugblik” periode.

als uw advocaat onder invloed van DUI aanbeveelt dat u begint met taakstraf, volg dan zijn of haar advies op. Het krijgen van deze uren gedaan bij een charitatieve of non-profit organisatie kan uw advocaat te voorzien van een onderhandelingsinstrument met uw aanklager.

uw prompt en vroegtijdig engagement om openbare dienst te doen kan voordelig voor u zijn als u naar een proces moet gaan en (helaas) de zaak verliest.

door de rechter te laten zien dat je “de stier bij de horens nam” en betrokken raakte bij een DUI-DWI school, alcoholbeoordeling en behandeling en gemeenschapsdiensturen uitvoerde, kunnen dergelijke acties helpen je straf bij de veroordeling te verminderen.

andere voordelen aan het vooraf verrichten van taakstraf kunnen zijn dat het soort dienst dat u alleen mag verrichten, veel beter kan zijn dan het werk dat de rechter U kan bevelen uit te voeren bij de veroordeling of dat u in staat kunt zijn om een vergoeding voor proeftijdtoezicht te vermijden.”

Dit zijn maandelijkse kosten voor een reclasseringsambtenaar om toezicht te houden op en te controleren op uw voortgang bij het voltooien van een door de rechtbank opgelegde straf, zoals rijden onder invloed of taakstraf. Bovendien vinden veel mensen die betrokken zijn bij de taakstraf het leuk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.