Extreem-links

deze term wordt ook wel extreem-links, ultra-links of radicaal-links genoemd. Dit omvat vaak anarchisten en communisten-en een hogere graad van links in het algemeen. Vaak anti-eigendom, anti-kapitalistisch, anti-Fascistisch, anti-liberaal en anti-conservatief.

inhoudelijk wordt deze term gebruikt om te verwijzen naar mensen die een totale oppositie tegen kapitalisme of eigendom verklaren, zoals anarchisten en sommige marxisten. De term wordt ook gebruikt om te verwijzen naar degenen die een zeer kritische analyse van het kapitalisme bieden, bijvoorbeeld van het kapitalisme als onvermijdelijk leidt tot grote ongelijkheid, gebrek aan sociale mobiliteit voor de meeste, vernietiging van het milieu, en de dominantie van Arbeid en kleine bedrijven door enorme oligopolistische bedrijven met grote politieke macht.

voor conservatieven wordt de term extreem links gebruikt om te verwijzen naar iedereen die voor een “overname” van “alles door de overheid zou zijn.”In de volksmond geassocieerd met het marxisme, roepen deze ideeën typisch automatische veroordeling en angst op van veel Amerikanen aan de rechterkant – ‘is dit niet al geprobeerd in de USSR?’Voor degenen aan de linkerkant, echter, weerspiegelt dit diepgaande misverstand niet alleen van het marxisme, maar links denken in het algemeen – evenals het tot zwijgen brengen en in diskrediet brengen van liberale en linkse stemmen in de samenleving als slechts “extreem.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.